Χειμώνας με νέες πρωτοβουλίες από το δίκτυο του ACCMR | Winter with new initiatives from the ACCMR Network

 

Μάθετε για τις νέες καταχωρίσεις στο www.accmr.gr και μην ξεχνάτε να συμβουλεύεστε την πλατφόρμα για υπηρεσίες, δράσεις και open calls από φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας και ένταξης ευάλωτων ομάδων και προσφυγικού/μεταναστευτικού πληθυσμού.

 

Η ακόλουθη λίστα θα ενημερώνεται τακτικά με τις τρέχουσες καταχωρίσεις κατά την περίοδο Δεκεμβρίου – Φεβρουαρίου.

 

Find out about the new listings at www.accmr.gr and do not forget to consult the platform for services, actions and open calls from organizations active in the field of social welfare and integration of vulnerable groups and refugee / migrant population.

 

The following list will be updated regularly with the current entries during the period December – February.

 

 

 

ΝΕΑ / NEWS

 

Πανδημία 

 

  • Έκτακτη χαρτογράφηση υπηρεσιών λόγω COVID-19 / Emergency service mapping due to COVID-19

 

 

 

 

Το Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR), συνεχίζει την έκτακτη χαρτογράφηση υπηρεσιών και πρωτοβουλιών με στόχο τη σωστή ενημέρωση όσων δουλεύουν μαζί με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, και ωφελούμενων (διαθέσιμες γλώσσες χαρτογράφησης ελληνικά και αγγλικά).

 

The Coordination Center of the Municipality of Athens for Immigrants and Refugees (ACCMR), continues the emergency mapping of services and initiatives in order to properly inform those who work with refugees and immigrants, and beneficiaries. (available mapping languages Greek and English).

 

 

 

  • Συχνές ερωτήσεις για τον εμβολιασμό παιδιών / Frequently asked questions about vaccinating children

 

 

 

 

To refugee.info απάντησε στην σελίδα του στο Facebook σε 10 συχνές ερωτήσεις που αφορούν τον εμβολιασμό παιδιών σε 7 γλώσσες. Βρείτε όλους τους συνδέσμους στο παρακάτω άρθρο.

 

Refugee.info answered on its Facebook page 10 frequently asked questions regarding the vaccination of children in 7 languages. Find all the links in this article.

 

 

 

  • Νέες ΚΥΑ σχετικά με τον εμβολιασμό 

 

 

 

 

Νέες ΚΥΑ για τη χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. και την εφαρμογή της διαδικασίας εμβολιασμού ευάλωτων προσώπων κατά του κορωνοϊού COVID-19 από Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοτικά Ιατρεία. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

 

 

Δήμος Αθηναίων 

 

 

 

 

  • Podcast ΔΟΜ Βρυξελλών: Το ACCMR μιλάει για τη σημασία του συντονισμού στην ένταξη / Brussels IOM podcast: ACCMR talks about the importance of coordination in integration

 

 

Το ACCMR, προσκεκλημένο του ΔΟΜ Βελγίου, συμμετείχε σε συνέντευξη podcast και μίλησε για τη σημασία του ενεργού συντονισμού των φορέων που εργάζονται στον τομέα της ένταξης μεταναστών και προσφύγων. Η εκπομπή αποτελεί μέρος των εναρκτήριων δράσεων για τη νέα πλατφόρμα του Γραφείου Απασχόλησης των Βρυξελλών (Actiris). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

ACCMR, invited by the IOM Brussels to participate in a podcast, and  talked about the importance of having active coordination of stakeholders working in the field of migrant and refugee integration. The interview is part of the launching activities of Brussels Employment Office (Actiris) new platform. More information here.

 

 

 

  • Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη: ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα σεμινάρια του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ

    

 

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η σειρά σεμιναρίων ενδυνάμωσης εργαζομένων σε Δήμους, που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της δράσης του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη σε συνεργασία με τη μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες “Κέντρο Ημέρας Βαβέλ”. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

 

 

  • Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αθηναίων και το Πρόγραμμα «Προσωπικό Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Κοινότητα» της ΕΠΑΨΥ και της Ύπατης Αρμοστείας συνεργάζονται για τη στήριξη προσφύγων 

 

 

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) και η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) προχώρησαν σε αμοιβαία συνεργασία με απώτερο στόχο την ψυχοκοινωνική στήριξη και την κοινωνική ένταξη προσφύγων. Η συνεργασία των δυο προγραμμάτων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: μαθήματα πληροφορικής του προσωπικού του προγράμματος CPW στο ΚΕΜ και αντίστοιχη παραπομπή ωφελούμενων του ΚΕΜ στην ΕΠΑΨΥ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 

  • Το ΚΕΜ του Δήμου Αθηναίων γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών προσφέροντας προπαρασκευαστικά σεμινάρια για τις εξετάσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας

 

 

Μετά την επιτυχία των μαθητών στις τελευταίες εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων Πολιτογράφησης, το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων επέλεξε συμβολικά την 18η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών, για να ανακοινώσει την προσφορά μιας νέας σειράς προπαρασκευαστικών σεμιναρίων για τις εξετάσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

 

 

  • Ο Δήμος Αθηναίων γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία εγκαινιάζοντας Πρόγραμμα Υποστήριξης για Πρόσφυγες / The Municipality of Athens celebrated the International Day of Persons with Disabilities by launching a Support Program for Refugees.

 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) ανακοίνωσε το Πρόγραμμα “Παροχή στοχευμένης υποστήριξης και βοήθειας σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με αναπηρία”, το οποίο, σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων και με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης και τη βελτίωση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με αναπηρία κατά τις διαδικασίες ένταξής τους στο κρατικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

On the occasion of the International Day of Persons with Disabilities, the Athens Development and Tourism Promotion Company (EATA) announced the Program “Providing targeted support and assistance to asylum seekers and beneficiaries of international protection with disabilities”, which, in close cooperation with the Center for Integration (KEM) of the Municipality of Athens and with the support of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), aims to facilitate access to and improve the provision of support services to asylum seekers and beneficiaries of international protection with disabilities social welfare system. More information here.

 

 

 

  • Τριήμερο εργαστήριο στην Αθήνα: ευρωπαϊκές πόλεις συναντιούνται για την ένταξη / Three-day workshop in Athens: European cities meet for integration

 

 

Ο Δήμος Αθηναίων διοργάνωσε τριήμερο εργαστήριο με επίκεντρο την ένταξη των μεταναστών, στο πλαίσιο του προγράμματος CONNECTION – CONNEcting Cities Towards Integration Action. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, επικεφαλής είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο μεγάλων πόλεων ‘EUROCITIES’ και συμμετέχουν 14 Ευρωπαϊκές πόλεις. Η Αθήνα συμμετέχει στην 4η θεματική ομάδα που αφορά στη δημιουργία «υπηρεσιών μιας στάσης» για πολίτες τρίτων χωρών. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

The Municipality of Athens organized a three-day workshop focusing on the integration of immigrants, within the program CONNECTION – CONNEcting Cities Towards Integration Action. This program is led by the european network of major cities ‘EUROCITIES’ and involves 14 European cities. Athens participates in the 4th thematic group that concerns the creation of “one-stop services” for third country citizens. More information here in Greek.

 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ACTIVITIES & SERVICES

 

  • ? Vegan Χριστουγεννιάτικο και Πρωτοχρονιάτικο Menu/Vegan Christmas and New Year Menu

    

 

 

«Οι Γεύσεις της Δαμασκού» γιορτάζουν μαζί σας το τέλος του χρόνου και την έλευση της νέα χρονιάς. Το εστιατόριο της οργάνωσης Za’atar, σερβίρει υγιεινή χορτοφαγική μεσαιανατολίτικη κουζίνα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ευκαιρίες εργασίας σε αιτούντες και αιτούσες άσυλο και πρόσφυγες και προσφύγισσες.  Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

“Tastes of Damascus” is celebrating the end of the year and the coming of the new one with you. Za’atar’s restaurant serves healthy vegetarian Middle Eastern cuisine, while also offering job opportunities to asylum seekers and refugees. More info here. 

 

  • Παρουσίαση Βιβλίου: “Τι θα ‘Λεγε η Μεσόγειος” / Book presentation: “Amir’s Blue Elephant”

    

 

 

Το ΙΕΚΕΠ, η πολυγλωσσική βιβλιοθήκη We Need Books και οι εκδόσεις Armida έχουν την χαρά να σας προσκαλέσουν στην παρουσίαση του βιβλίου της Melissa Hekkers  “Τι θα Λεγε η Μεσόγειος” στη βιβλιοθήκη We Need Books  (Ευβοίας 7,11362, Αθήνα) την Τρίτη 21/12 στις 18:30Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

IEKEP, the multilingual library We Need Books and Armida books are happy to invite you at the book presentation of Melissa Hekkers’ “Amir’s Blue Elephant” at We Need Books on Tuesday 21/12 at 7 Evias Str, 11362, Athens. More info here. 

 

  • Έρευνα για τις επιτώσεις στην ψυχική υγεία των εργαζόμενων στον χώρο της υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

 

 

Έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία των εργαζόμενων στον χώρο της υγείας πραγματοποίησε το ΚέντροΗμέρας Βαβέλ (ΑμΚΕ Συν-ειρμός) και το Εργαστήριο Εφαρμογών Διαπολιτισμικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Περισσότερα εδώ.

 

  • Πιλοτικό εργαστήριο μέσων ενημέρωσης 

 

 

Η Συμβίωση ανακοινώνει την έναρξη ενός Πιλοτικού Εργαστηρίου Μέσων Ενημέρωσης/Pilot Media Lab, που υλοποιεί με την υποστήριξη του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2022 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 6 Ιανουαρίου. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Symbiosis is pleased to announce the launch of a Pilot Media Lab, organised with the support of the UNHCR Office in Greece. The Media Lab will include a series of workshops that will take place during January and February 2022, in Athens and Thessaloniki. Applications until January 6. For more info here.

 

 

 

 

 

  • Life & Career skills

 

 

 

 

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες της ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ διοργανώνει ένα νέο κύκλο σεμιναρίων Δεξιοτήτων Ζωής και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.

 

The Training Center for Refugees and Immigrants of the NGO APOSTOLI organizes a new cycle of seminars on Life Skills and Professional Skills. More details here in Greek.

 

 

 

  • Κάλεσμα εθελοντών για τη νέα χρονιά στο Εφηβικό Δίκτυο / Invitation of volunteers for the new year in the Adolescent Network

 

 

 

 

Το Εφηβικό Δίκτυο ετοιμάζεται να υποδεχτεί το 2022 ανοίγοντας τις πόρτες του σε νέες δραστηριότητες! Το πρόγραμμα ξεκινάει τον Ιανουάριο και οι δράσεις θα γίνονται μια φορά την βδομάδα (απογεύματα). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

The Adolescent Network is preparing to welcome 2022, opening its doors to new activities! The program starts in January and the activities will take place once a week (afternoons). More information here in Greek.

 

 

 

  • Καμπάνια της AMURTEL για το τέλος του έτους / AMURTEL campaign for the end of the year# FOLLOWDONATESHARE

 

 

 

 

Φέτος, η  Amurtel σας καλεί να πραγματοποιήσετε τη δική σας καμπάνια για λογαριασμό της AMURTEL Greece. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

This year, Amurtel invites you to run your own campaign on behalf of AMURTEL Greece. More information here.

 

 

 

  • Πρόγραμμα φιλοξενίας Δαμαρίς / Damaris accomodation program

 

 

 

 

Το Κοινοτικό Σπίτι Δαμαρίς παρέχει ασφαλή φιλοξενία σε μη γνωστοποιημένη τοποθεσία σε γυναίκες επιζήσασες σεξουαλικής εκμετάλλευσης και διακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Damaris Community House provides secure accommodation in an undisclosed location to women survivors of sexual exploitation and trafficking. More information here.

 

 

 

  • Πρόγραμμα Αποκατάστασης Ψυχικού Τραύματος & Επανένταξης / Mental Trauma Rehabilitation & Rehabilitation Program

 

 

 

 

Παράλληλα με το Πρόγραμμα Φιλοξενίας, το Κοινοτικό Σπίτι Δαμαρίς παρέχει ένα μακροχρόνιο Ημερήσιο Πρόγραμμα Αποκατάστασης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

In addition to the Hospitality Program, the Damaris Community House provides a long-term Daily Rehabilitation Program. More information here.

 

 

 

  • Συμβουλευτική Εύρεσης Εργασίας  / Job Search Counseling

 

 

 

 

Υπηρεσία της ActionAid που παρέχει εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική μέσα από ατομικές και ομαδικές συναντήσεις με Σύμβουλο Εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

ActionAid service that provides personalized professional counseling through individual and group meetings with a Job Counselor. More information here.

 

 

 

  • Ενισχυτική Διδασκαλία/Supportive Teaching 

 

 

 

 

Υπηρεσία της ActionAid που παρέχει ξεχωριστά τμήματα για κάθε τάξη του δημοτικού με στόχο την υποστήριξη στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

ActionAid service that provides separate classes for each elementary school level with the aim of supporting Language and Mathematics lessons. More information here.

 

 

 

  • Life & Career skills

    

 

 

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο για τους Πρόσφυγες και Μετανάστες της ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ διοργανώνει ένα νέο κύκλο σεμιναρίων Δεξιοτήτων Ζωής και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.