Ο Δήμος Αθηναίων γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία εγκαινιάζοντας Πρόγραμμα Υποστήριξης για Πρόσφυγες

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) ανακοινώνει το Πρόγραμμα “Παροχή στοχευμένης υποστήριξης και βοήθειας σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με αναπηρία”, το οποίο, σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων και με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης και τη βελτίωση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με αναπηρία κατά τις διαδικασίες ένταξής τους στο κρατικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

«Χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις ανάγκες των συνανθρώπων μας ΑμεΑ και στην ισότιμη πρόσβαση ιδίως των προσφύγων με αναπηρίες στις υπηρεσίες υγείας που τους αφορούν. Ο Δήμος Αθηναίων εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα έχει απώτερο στόχο την ενθάρρυνση και την ενδυνάμωση των προσφύγων με αναπηρίες και την ουσιαστική συμμετοχή τους στην ελληνική κοινωνία. Το καινοτόμο πρόγραμμα φιλοδοξούμε να αποτελέσει καλή πρακτική ένταξης της συγκεκριμένης, πιο ευάλωτης από τις ευάλωτες, κατηγορίας του πληθυσμού», δήλωσε η κυρία Μελίνα Δασκαλάκη, Εντεταλμένη Σύμβουλος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων.

Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Προγράμματος περιλαμβάνουν:

● Παροχή πληροφόρησης και συνδρομής για την πρόσβαση σε διαθέσιμες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων αναπηρίας, των κοινωνικών φαρμακείων κλπ.

● Διαχείριση υπόθεσης και σύνταξη ατομικού πλάνου δράσης ατόμων με αναπηρία: παροχή συμβουλευτικής και παραπομπές σε παρόχους εξειδικευμένων υπηρεσιών, καθώς και παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και συνοδείας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

● Παροχή συσκευών υποβοήθησης ανά περίπτωση (σύμφωνα και με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις κατά την εθνική νομοθεσία).

Η Κοινωνική Υπηρεσία θα λειτουργεί μόνο με ραντεβού και το Πρόγραμμα θα λειτουργεί αποκλειστικά με παραπομπές. Οι γλώσσες που εξυπηρετούνται είναι τα Αγγλικά, τα Αραβικά, τα Γαλλικά και τα Φαρσί.

 

    • Για διευκρινίσεις σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα, παρακαλώ στείλτε το μήνυμα σας στο email [email protected]

 

    • Για περισσότερες πληροφορίες & για παραπομπές: www.accmr.gr.

 

 

Οι δράσεις του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου – ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του ΚEM μπορείτε να επικοινωνείτε στο [email protected] – υπόψη κ. Αθηνάς Βρακατσέλη, υπεύθυνης Δημοσιότητας.