Συχνές ερωτήσεις για τον εμβολιασμό παιδιών

 

To refugee.info απάντησε στην σελίδα του στο Facebook σε 10 συχνές ερωτήσεις που αφορούν τον εμβολιασμό παιδιών σε 7 γλώσσες.

I hesitate to vaccinate my child, because these vaccines were prepared in a short time. Isn’t it safe?

 

Διστάζω να εμβολιάσω το παιδί μου, γιατί αυτά τα εμβόλια παρασκευάστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Eίναι ασφαλή;

 

Αγγλικά / English https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4587080044685440

 

Αραβικά / Arabic https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576805685712876

 

Φαρσί / Farsi https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576831615710283

 

Ουρντού / Urdu https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576857919040986

 

Γαλλικά / French https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576369772423134

 

Λινγκάλα / Lingala https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577052855688159

 

Κουρμάντζι / Kurmanji https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577090489017729

 

 

Can my child get the vaccine itself?

 

Μπορεί το παιδί μου να κάνει το εμβόλιο μόνο του;

 

Αγγλικά / English https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4587080044685440

 

Αραβικά / Arabic https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576821522377959

 

Φαρσί / Farsi https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576850855708359

 

Ουρντού / Urdu https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577043319022446

 

Γαλλικά / French https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576789382381173

 

Λινγκάλα / Lingala https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577061859020592

 

Κουρμάντζι / Kurmanji https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577097332350378

 

 

Which coronavirus vaccines have been approved for children?

 

Ποια εμβόλια κατά του κορωνοϊού έχουν εγκριθεί για παιδιά;

 

Αγγλικά / English https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4587080044685440

 

Αραβικά / Arabic https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576807749046003

 

Φαρσί / Farsi https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576835849043193

 

Ουρντού / Urdu https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576859049040873

 

Γαλλικά / French https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576369772423134

 

Λινγκάλα / Lingala https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577053995688045

 

Κουρμάντζι / Kurmanji https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577089029017875

 

 

I’m afraid of side effects that can occur years after vaccination.

 

Φοβάμαι τις παρενέργειες που μπορεί να εμφανιστούν χρόνια μετά τον εμβολιασμό.

 

Αγγλικά / English https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4587080044685440

 

Αραβικά / Arabic https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576822995711145

 

Φαρσί / Farsi https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576852375708207

 

Ουρντού / Urdu https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577044209022357

 

Γαλλικά / French https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576790389047739

 

Λινγκάλα / Lingala https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577062932353818

 

Κουρμάντζι / Kurmanji https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577098389016939

 

 

Are children vaccinated to protect unvaccinated adults?

 

Εμβολιάζονται τα παιδιά για την προστασία των μη εμβολιασμένων ενηλίκων;

 

Αγγλικά / English https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4587080044685440

 

Αραβικά / Arabic https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576811332378978

 

Φαρσί / Farsi https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576838195709625

 

Ουρντού / Urdu https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576995135693931

 

Γαλλικά / French https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576778479048930

 

Λινγκάλα / Lingala https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577056132354498

 

Κουρμάντζι / Kurmanji https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577092019017576

 

 

Is there a fear that the vaccine will change the DNA of the child-adolescent?

 

Υπάρχει φόβος ότι το εμβόλιο θα αλλάξει το DNA του παιδιού-εφήβου;

 

Αγγλικά / English https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4587080044685440

 

Αραβικά / Arabic https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576818589044919

 

Φαρσί / Farsi https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576849442375167

 

Ουρντού / Urdu https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576998055693639

 

Γαλλικά / French https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576784289048349

 

Λινγκάλα / Lingala https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577059845687460

 

Κουρμάντζι / Kurmanji https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577094515683993

 

 

Why should I vaccinate my child, since the disease at his age is mild?

 

Γιατί να εμβολιάσω το παιδί μου, αφού η νόσος στην ηλικία του είναι ήπια;

 

Αγγλικά / English https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4587080044685440

 

Αραβικά / Arabic https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576809609045817

 

Φαρσί / Farsi https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576836875709757

 

Ουρντού / Urdu https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576862472373864

 

Γαλλικά / French https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576372042422907

 

Λινγκάλα / Lingala https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577054859021292

 

Κουρμάντζι / Kurmanji https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577091185684326

 

 

Can the vaccine affect fertility or the menstrual cycle in young adolescents?

 

Μπορεί το εμβόλιο να επηρεάσει τη γονιμότητα ή τον εμμηνορροϊκό κύκλο σε νεαρούς/ες εφήβους;

 

Αγγλικά / English https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4587080044685440

 

Αραβικά / Arabic https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576820055711439

 

Φαρσί / Farsi https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576845782375533

 

Ουρντού / Urdu https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576998925693552

 

Γαλλικά / French https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576787682381343

 

Λινγκάλα / Lingala https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577060872354024

 

Κουρμάντζι / Kurmanji https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577096682350443

 

 

Would it be better for my child to get Covid than to be vaccinated?

 

Θα ήταν καλύτερο για το παιδί μου να κολλήσει Covid παρά να εμβολιαστεί;

 

Αγγλικά / English https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4587080044685440

 

Αραβικά / Arabic https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576817239045054

 

Φαρσί / Farsi https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576840185709426

 

Ουρντού / Urdu https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576997045693740

 

Γαλλικά / French https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576782742381837

 

Λινγκάλα / Lingala https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577058935687551

 

Κουρμάντζι / Kurmanji https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577093625684082

 

 

Can children with allergies be vaccinated?

 

Μπορούν να εμβολιαστούν τα παιδιά με αλλεργίες;

 

Αγγλικά / English https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4587080044685440

 

Αραβικά / Arabic https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576815902378521

 

Φαρσί / Farsi https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576839212376190

 

Ουρντού / Urdu https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576996095693835

 

Γαλλικά / French https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4576781379048640

 

Λινγκάλα / Lingala https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577057865687658

 

Κουρμάντζι / Kurmanji https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4577092845684160