Απογραφή 2021 – Χρήσιμες πληροφορίες σε πολλές γλώσσες │Census 2021 – Useful information

 

English text follows.

 

 

 

Το Refugee.Info εξηγεί τον σκοπό και τη διαδικασία της Απογραφής Πληθυσμού-Στέγασης 2021 σε πολλές γλώσσες.

 

Αγγλικά: https://www.facebook.com/page/950581228335358/search/?q=

 

Φαρσί: https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4595847823808662

 

Ουρντού: https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4595841897142588

 

Αραβικά: https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4596366990423412

 

Λινγκάλα: https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4595861230473988

 

Γαλλικά: https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4595857297141048

 

 

 

Οι Συχνές Ερωτήσεις για την Απογραφή είναι διαθέσιμες εδώ μόνο στα ελληνικά: https://www.statistics.gr/el/2021-census-pop-hous-faq

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

    • Ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυβέρνηση, σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες σύνδεσμος: εδώ

 

 

 

 

 

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων της Απογραφής είναι η 26η Νοεμβρίου (χρειάζεται TaxisNet).

 

 

 

 

 

The Refugee.Info explains the purpose and process of the 2021 Population-Housing Census in several languages:

 

English: https://www.facebook.com/page/950581228335358/search/?q=

 

Farsi: https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4595847823808662

 

Urdu: https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4595841897142588

 

Arabic: https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4596366990423412

 

Lingala: https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4595861230473988

 

French: https://www.facebook.com/refugee.info/posts/4595857297141048

 

The FAQ for the Census is available here in Greek only: https://www.statistics.gr/el/2021-census-pop-hous-faq

 

For more information: 

 

    • Webpage of the Ministry of Digital Governance –, relevant info is available  link: here

 

 

 

The deadline is the 26th of November for the electronic submission of the Census information (TaxisNet needed).