Εργασιακά δικαιώματα: ACCMR και ΣΕΜΠ Αθήνας διοργάνωσαν ενημερωτική συνάντηση μεταναστευτικών και προσφυγικών κοινοτήτων, με τη συμμετοχή του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και της ΔΙΟΤΙΜΑ

 

Το ACCMR, με τη συμμετοχή της Επιτροπής Εργασίας του για θέματα γυναικών μεταναστών και προσφύγων και σε συνεργασία με το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικήςτου Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) και το Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και Μελετών Διοτίμα, διοργάνωσε με επιτυχία, στο πλαίσιο της τακτικής συνάντησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ), ενημερωτική συνάντηση με αντικείμενο τα εργασιακά δικαιώματα σε καθεστώς εξαρτημένης εργασίας.

Εξειδικευμένοι νομικοί σύμβουλοι των παραπάνω φορέων απάντησαν σε συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουν τεθεί από μεταναστευτικές και προσφυγικές κοινότητες, με στόχο να βοηθήσουν τις/τους συμμετέχουσες/οντες να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους στην πράξη.

Η δράση σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία της οργάνωσης Club Ουκρανών Γυναικών στην Ελλάδα, μέλους του ACCMR, η οποία ανέδειξε την ανάγκη ενημέρωσης αναφορικά με το ζήτημα.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν ο Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας & των παιδιών τους του Δήμου Αθηναίων και η ActionAid Hellas ως συντονιστικοί φορείς της Επιτροπής Εργασίας του για θέματα γυναικών μεταναστών και προσφύγων του ACCMR.

Οι θεματικές που καλύφθηκαν είναι οι εξής:

 

• Εργασιακά δικαιώματα και εργοδοτικές παραβιάσεις
• Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα
• Νομιμοποιητικά έγγραφα και εργασία
• Διακρίσεις και σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο.

Η ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου, ώρα 6 – 8 μ.μ., κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συνάντησης του ΣΕΜΠ του Δήμου Αθηναίων.

 

 

 

Ομιλητές: 

 

    • Μαρία Αποστολάκη, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και Συντονίστρια των Νομικών Υπηρεσιών του Κέντρου Γυναικείων Ερευνών και Μελετών «ΔΙΟΤΙΜΑ».

 

    • Δημήτρης Μπαρμπάτσης, Δικηγόρος Αθηνών στον Άρειο Πάγο και Νομικός Συνεργάτης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ.

 

 

* Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».