Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες: Η Αθήνα στη συνάντηση με θέμα τη συνεισφορά των πόλεων στην επίτευξη των στόχων του συμφώνου

 

For English click here.

 

Η Αθήνα συμμετείχε στην Παγκόσμια διαδικτυακή συνάντηση, που συνδιοργανώθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2021 από την Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τη Συντονιστική Επιτροπή της Παγκόσμιας Ομάδας Εργασίας για τη Μετανάστευση (GTFM), με θέμα τη συνεισφορά των πόλεων στο Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες (Global Compact on Refugees). Την Αθήνα σε πολιτικό επίπεδο εκπροσώπησε η Εντεταλμένη Σύμβουλος για Θέματα Ένταξης προσφύγων και μεταναστών, κα Μελίνα Δασκαλάκη.

Η έκτακτη χαρτογράφηση υπηρεσιών που διενήργησε το ACCMR κατά τη διάρκεια της COVID-19 καθώς και το Πρόγραμμα Curing the Limbo, αναδείχθηκαν ως καλές πρακτικές από τον Δήμο Αθηναίων. Εδώ θα βρείτε μία ενδιαφέρουσα συλλογή καλών πρακτικών που ανέπτυξαν πόλεις από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και η Αθήνα, η Καρδίτσα, το Ηράκλειο, τα Ιωάννινα και η Λάρισα, μέλη του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη.

Ο στόχος της συζήτησης, που διεξήχθη σε ολομέλεια και σε μικρότερες ομάδες, ήταν να διατρέξει τις τρέχουσες πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις και να εντοπίσει τις απαιτούμενες μελλοντικές κινήσεις ώστε το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Πρόσφυγες να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες βελτιώσεις στη ζωή των προσφύγων και των κοινοτήτων που τους φιλοξενούν.

Τα αποτελέσματα αυτής της εκδήλωσης τεχνικού επιπέδου θα παρουσιαστούν στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου (HLOM) στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2021 στη Γενεύη. Το HLOM θα φέρει κοντά ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και φορείς με στόχο την επίτευξη των στόχων του Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες.