Ενημερωτικά φυλλάδια για έκδοση ΠΑΜΚΑ σε 4 γλώσσες

 

Η οργάνωση “ΜΕΤΑδραση” δημιούργησε αφίσες που αφορούν την ενημέρωση του προσφυγικού πληθυσμού σχετικά με την δυνατότητα έκδοσης πΑΜΚΑ ώστε να μπορέσουν να εμβολιαστούν κατά της COVID-19.

Η έκδοση ΠΑΜΚΑ αφορά πρόσφυγες που δεν έχουν ΑΜΚΑ/ ΠΑΑΥΠΑ, προκειμένου να μπορέσουν να εμβολιαστούν. 

Παρακαλούμε προωθείστε την παρούσα ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Συνημμένο θα βρείτε το σχετικό αρχείο σε αγγλικά, γαλλικά, ρώσικα και αραβικά.