Το Curing the Limbo ολοκληρώθηκε & Μοιράζεται πολύτιμη εμπειρία

For English click here.

Το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα ένταξης, Curing the Limbo, ολοκληρώθηκε επιτυχώς μετά από τρία χρόνια έρευνας και δράσης στην Αθήνα, μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης στο πεδίο της ένταξης προσφύγων και μοιράζεται χρήσιμα εργαλεία και καλές πρακτικές. 

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε, μέσα από μια συνολική έκδοση του προγράμματος, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις μεθοδολογίες και τα συμπεράσματα.

Παράλληλα, στην ιστοσελίδα του Curing the Limbo και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα Καλές Πρακτικές θα βρείτε τους επιμέρους οδηγούς των πυλώνων του προγράμματος, που συγκεντρώνουν εξειδικευμένες πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα στέγασης, εργασιακής συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και σύνδεσης με την πόλη και ένα εγχειρίδιο για κοινωνικούς οργανισμούς.

Επίσης, στην ιστοσελίδα του Curing the Limbo εδώ και λίγο καιρό έχει εγκαινιαστεί η ενότητα Refugees Toolkit με χρήσιμα εργαλεία (όπως π.χ. η πλατφόρμα ενημέρωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα video με οδηγίες για γραφειοκρατικά ζητήματα κ.α.) μεταφρασμένα σε αραβικά, γαλλικά, αγγλικά και φαρσί, απευθυνόμενα στις προσφυγικές και μεταναστευτικές κοινότητες της χώρας.

Το Ψηφιακό Μουσείο του Curing the Limbo προστέθηκε πρόσφατα στην ιστοσελίδα, με οπτικοακουστικό υλικό που δημιούργησαν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα στο πλαίσιο των σχετικών εργαστηρίων. 

Τέλος, εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση λήξης του Curing the Limbo «Η Αθήνα μαθαίνει και μοιράζεται», που πραγματοποιήθηκε μέσω zoom στις 16 Ιουνίου 2021 και εδώ ένα σύντομο ντοκιμαντέρ για το πρόγραμμά συνολικά.