HIAS Ελλάδος

HIAS Ελλάδος

Website

Η HIAS Ελλάδος, παράρτημα της Αμερικάνικης ΜΚΟ HIAS, ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016 από την Λέσβο, προσφέροντας νομική συνδρομή και εκπροσώπηση σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες κατά τις διαδικασίες ασύλου και οικογενειακής επανένωσης καθώς και σε ζητήματα πρόσβασης σε δικαιώματα και υπηρεσίες. Τον Αύγουστο του 2017, οι δραστηριότητες της HIAS επεκτάθηκαν και στην Αθήνα, με σκοπό τη συνέχιση των υποθέσεων, την περαιτέρω ενασχόληση με ζητήματα ένταξης των αναγνωρισμένων προσφύγων, τη στρατηγική χρήση δικαστικών διαδικασιών (strategic litigation) και την ενεργή συμμετοχή σε προσπάθειες συνηγορίας (advocacy).