ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ

ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ

Website

Η ΑμΚΕ «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ» ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό να συμβάλει ενεργά στην αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών περιγεννητικής φροντίδας στη χώρα μας. Μέσω εξειδικευμένων παρεμβάσεων στο πεδίο των υπηρεσιών μαιευτικής φροντίδας και ψυχολογικής υποστήριξης, η ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ στοχεύει στην προαγωγή της υγείας της εγκύου, λεχωίδας, νέας μητέρας και νέου πατέρα, του νεογνού/βρέφους και της ευρύτερης οικογένειας.

Κύρια επιδίωξή της είναι η υιοθέτηση ορθών πρακτικών όπως ο φυσιολογικός τοκετός, ο μητρικός θηλασμός, η προετοιμασία για τη γονεϊκότητα, η έγκαιρη ανίχνευση, η παρέμβαση, η θεραπεία και η μείωση των μακροχρόνιων επιπτώσεων των περιγεννητικών ψυχικών διαταραχών σε όλη την οικογένεια.