ΕΛΙΞ- Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας

ΕΛΙΞ- Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας

Website

Η ΕΛΙΞ (πρώην ΠΕΕΠ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας για το Περιβάλλον) ιδρύθηκε το 1987 ύστερα από ατομική πρωτοβουλία της κας Ελένης Γαζή, σημερινή πρόεδρος του Δ.Σ. της οργάνωσης.

Η συμμετοχή της σε ένα διεθνές πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας στην Ισπανία αποτέλεσε κίνητρο για την ίδρυση της οργάνωσης ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να ζήσουν μια παρόμοια εμπειρία με στόχο την ευρύτερη προώθηση της εθελοντικής προσφοράς.

Το 2007, συμπληρώνοντας 20 χρόνια ενεργής συμμετοχής με δράσεις, σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, η οργάνωση «Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας για το Περιβάλλον - Π.Ε.Ε.Π.» απέκτησε το νέο της όνομα, «ΕΛΙΞ», καθώς και την καινούρια εταιρική της ταυτότητα.

Από την ίδρυση της οργάνωσης, το 1987 και μέχρι σήμερα που έχουν αισίως συμπληρωθεί 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας και δράσης, διοργανώθηκαν περισσότερα από 400 προγράμματα εθελοντικής εργασίας, σε 115 περιοχές της Ελλάδας.

Αντικείμενο των δράσεων είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η διατήρηση και η προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η κοινωνική προσφορά.

Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 350 νέοι από την Ελλάδα συμμετέχουν σε προγράμματα εθελοντικής εργασίας και προγράμματα εκπαίδευσης στο εξωτερικό, ενώ πάνω από 150 συμμετέχουν στα αντίστοιχα προγράμματα της ΕΛΙΞ στην Ελλάδα.

Η ΕΛΙΞ είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο οργανώσεων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 3907/2011) και είναι μέλος του διεθνούς δικτύου Alliance of European Voluntary Service Organizations, του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων και του Δικτύου Εθελοντισμός και Περιβάλλον.

«Εκπαίδευση για την Ένταξη: Ποιοτική μάθηση και μη τυπική εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες, παιδιά και ενήλικες, στην Ελλάδα»

Η ΕΛΙΞ συνεχίζει να υλοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση για την Ένταξη: Ποιοτική μάθηση και μη τυπική εκπαίδευση για παιδιά και ενήλικες, πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα» από τον Μάρτιο του 2019 με την υποστήριξη της UNICEF, του ΔΟΜ και της DG HOME που αποτελεί ουσιαστικά επέκταση και διεύρυνση του προηγούμενου προγράμματος.

Το πρόγραμμα στοχεύει, μέσα από ένα πλέγμα εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών δραστηριοτήτων, στην καθημερινή υποστήριξη των ανήλικων προσφύγων και μεταναστών, καθώς και των οικογενειών τους, με σκοπό την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχεται καθημερινή κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών ηλικίας 3-17 ετών και καθημερινή υποστήριξη της μελέτης για το σχολείο των παιδιών ηλικίας 6-15 ετών.

Στην Αττική το πρόγραμμα υλοποιείται σε 4 εκπαιδευτικά κέντρα στην Αττική ένα εκ των οποίων βρίσκεται στη δομή φιλοξενίας του Ελαιώνα και 3 στο κέντρο της Αθήνας.