Εκδήλωση "Your language counts: Heritage Language Education across Europe - perspectives, opportunities and challenges"

Με χαρά σας προσκαλούμε στην εκδήλωση Your language counts: Heritage Language Education across Europe – perspectives, opportunities and challenges” η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024. 

Πρόκειται για την εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος “Η γλώσσα σου μετράει!”, που στοχεύει στην προαγωγή και ενίσχυση της διδασκαλίας των γλωσσών κληρονομιάς στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση και στο οποίο η ΕΛΙΞ συμμετέχει ως εταίρος.

Στόχος της εκδήλωσης είναι αφενός η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση γύρω από την αξία της Heritage Language Teaching, αφετέρου η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης ανάμεσα σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια καθώς και σε άτομα, φορείς και ομάδες που εμπλέκονται στη εκμάθηση γλωσσών κληρονομιάς.

Θα βρείτε στο αρχείο πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα θέματα της ατζέντας και τον σύνδεσμο για την εγγραφή σας.