Υποτροφίες επιχειρηματικότητας

  • Odyssea Odyssea
  • Ημερομηνία Διεξαγωγής:
  • Προθεσμία εγγραφής: 31/05/2021

Ξεκινήστε μια επιχείρηση με την Odyssea και το ALBA!
Οι Υποτροφίες Επιχειρηματικότητας επιτρέπουν σε ωφελούμενους που δεν έχουν ισότιμη πρόσβαση να χτίσουν επιχειρηματικές γνώσεις και δεξιότητες δωρεάν για έναν χρόνο, με στόχο να μπορέσουν να στήσουν δικές τους καινούργιες επιχειρήσεις.

Προϋποθέσεις για αιτήσεις συμμετεχόντων στο πρόγραμμα υποτροφιών είναι να μιλάνε Αγγλικά σε καλό επίπεδο, να έχουν την ικανότητα να παρευρίσκονται σε διαδικτυακά μαθήματα, να έχουν κάποιες σχετικές τεχνικές γνώσεις ή τομεακή εμπειρία ώστε να μπορέσουν να υλοποιήσουν την ιδέα τους, και να είναι αφοσιωμένοι στην πλήρη συμμετοχή στην υποτροφία.
Περισσότερες πληροφορίες & Εγγραφές εδώ.