Επιχορηγήσεις για δράσεις γύρω από τη Μετανάστευση και τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης

  • Ημερομηνία Διεξαγωγής:
  • Προθεσμία εγγραφής: 13/07/2020

 

Είσαι Οργάνωση της Κοινωνίας Πολιτών ή τοπική ομάδα με νομική μορφή που δραστηριοποιείται γύρω από τη Μετανάστευση και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης; 

Η ActionAid στο πλαίσιο του προγράμματος «Faces of Migration» μπορεί να στηρίξει μία δράση σου!

Στόχος του προγράμματος κλιμακωτής επιχορήγησης είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και των διασυνδέσεών τους με τη μετανάστευση σε τοπικό και/ή εθνικό επίπεδο και η εξασφάλιση της συμμετοχής του τοπικού πληθυσμού και/ή του ευρέος κοινού και των αρχών.

Τύποι επιχορηγήσεων

Στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα απονεμηθούν 4 επιχορηγήσεις μέγιστου ύψους 10,000 ευρώ η καθεμία (Lot 1) και 4 επιχορηγήσεις μέγιστου ύψους 5,000 ευρώ η καθεμία (Lot 2).
Θεματικές προτεραιότητες:

Οι επιχορηγούμενες δράσεις πρέπει να συνάδουν με τους στόχους και τις προτεραιότητες του παρόντος προγράμματος για την ευαισθητοποίηση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, των ΣΒΑ και της σύνδεσής τους με τη μετανάστευση και ειδικότερα, με δράσεις που σχετίζονται με:

α) την ποιοτική εκπαίδευση και τον ρόλο των νέων (ΣΒΑ 4), β) την ισότητα των φύλων (ΣΒΑ 5), γ) τις βιώσιμες πόλεις και κοινότητες (ΣΒΑ 11).

Η μείωση των ανισοτήτων μέσα από δράσεις που προωθούν την ένταξη (ΣΒΑ 10) θα πρέπει να ενσωματώνονται οριζόντια σε κάθε πρόταση.

Επιλέξιμες δραστηριότητες μπορεί να είναι:
• Δημόσιες εκδηλώσεις και δράσεις,
• Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις/ εκδηλώσεις κατάρτισης,
• Συζητήσεις ομάδων/σε πάνελ,
• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (σχολεία, πανεπιστήμια, κλπ.),
• Διάλογοι που συμπεριλαμβάνουν και ανταλλαγή απόψεων με φορείς χάραξης πολιτικής,
• Δράσεις στον δρόμο,
• Εργαστήρια,
• Δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες,
• Δραστηριότητες για τη νεολαία,
• Ψηφιακές εκστρατείες.

Η περίοδος εκτέλεσης των επιχορηγούμενων project ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων (Σεπτέμβριος 2020) και πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.

Η προθεσμία για την υποβολή της πρότασής σας λήγει την 13η Ιουλίου 2020, τα μεσάνυχτα, ώρα κεντρικής Ευρώπης.

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από την Ασπασία Kάκαρη, Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Συνηγορίας & Εκστρατειών της ActionAid Hellas, τη Βάλια Φράγκου, Philanthropy Advisor και τον Κωνσταντίνο Μαχαίρα, Πρόεδρο της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη και μέλος του ΔΣ της ActionAid Hellas.

Προσοχή: Η αίτηση κατατίθεται στα αγγλικά στο email [email protected]. Εντός της αίτησης, σας ζητείτε να επισυνάψετε λεπτομερή προϋπολογισμό του project στη Φόρμα Προϋπολογισμού (θα τη βρείτε στο κάτω μέρος της σχετικής σελίδας) καθώς και να δηλώσετε στον τίτλο για ποιον τύπο επιχορήγησης ενδιαφέρεστε (Lot 1 ή Lot 2).