Βιωματικό σεμινάριο στο χώρο του Εφηβικού Δικτύου του ΔΔΠ σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ MOSAIC

Το βιωματικό σεμινάριο θα έχει τη θεματική της πρόληψης και ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις και θα κυμανθεί στους κάτωθι άξονες συζήτησης:

  1. Αιτιολογικοί παράγοντες χρήσης ουσιών
  2. Τα στάδια της εξάρτησης
  3. Μύθοι και πραγματικότητα γύρω από τη χρήση κάνναβης

Επίσης, θα υπάρχει παράλληλη διερμηνεία σε φαρσί και αραβικά.

Στους συνδέσμους θα βρείτε τις φόρμες εγγραφής και προστασίας προσωπικών δεδομένων που χρειάζονται συμπλήρωση για όσα άτομα ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν (μπορείτε να μας τις αποστείλετε ηλεκτρονικά ή δια ζώσης πριν την έναρξη του σεμιναρίου).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε έφηβα και νέα άτομα ηλικίας 13 – 24 ετών καθώς και σε επαγγελματίες που θα ήθελαν να το παρακολουθήσουν.