Διαδικτυακό Συνέδριο “EU and the Future. Insights on issues of equality, youth and refugees”,13/6

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού με χαρά σας προσκαλεί στο Διαδικτυακό Συνέδριο με τίτλο «“EU and the Future. Insights on issues of equality, youth and refugees”». Το Συνέδριο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 από τις 16:00 έως τις 19:00 CET (17:00-20:00, Αθήνα).
 
Συνημμένα θα βρείτε την πρόσκληση και το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου και το σύνδεσμο εγγραφής: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_VK_1TJt8R6OnP1vJCdTERA
 
Μετά την εγγραφή, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο webinar.
 
Σημειώνεται ότι το Συνέδριο θα είναι στα Αγγλικά.
 
Το διαδικτυακό Συνέδριο με τίτλο “EU and the Future. Insights on issues of equality, youth and refugees” στοχεύει να ενώσει δικαιούχους, εταίρους, ενδιαφερόμενους φορείς, φορείς χάραξης πολιτικής προκειμένου να αυξήσει τη γνώση και την ευαισθητοποίηση των θεσμικών οργάνων, των πολιτικών και των δημοκρατικών διαδικασιών της ΕΕ. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα διεξαχθεί στα Αγγλικά. Το Συνέδριο και το περιεχόμενό του διοργανώνονται από μια ομάδα νέων από τα κράτη-εταίρους (Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ισπανία, Δανία) που συνεργάστηκαν για τη συγκρότηση του συνεδρίου, την ατζέντα και τον συντονισμό της εκδήλωσης.
 
Το πρόγραμμα:
Το EFIVOS in Europe στοχεύει να παρέχει στους νέους δεξιότητες δημοσιογραφίας για να ενισχύσει τη δέσμευση και την ενεργό συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική και πολιτική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της ενεργού συμμετοχής των νέων στη δημιουργία περιεχομένου στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τα κύρια ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας, το έργο στοχεύει επίσης να συγκεντρώσει τις απόψεις των ατόμων μέσω μιας προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω. Αυτό θα επιτρέψει επίσης στους νέους να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν σε δημόσιες συζητήσεις που σχετίζονται με θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας.
 
Οι 7 χώρες εταίροι (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Δανία, Κύπρος) οργάνωσαν εργαστήρια για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, την κλιματική αλλαγή και εκπαιδεύσεις στα μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο του οποίου οι νέοι δημιούργησαν άρθρα και podcast. Επιπλέον, σε κάθε χώρα εταίρο οργανώθηκε σε συνεργασία με νέα άτομα μια συζήτηση με τους υποψηφίους της ΕΕ και τους φορείς χάραξης πολιτικής.
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://efivosineurope.eu/