Πρόγραμμα Rom-boost. Εάν είστε Ρομά δηλώστε συμμετοχή ΤΩΡΑ

Το πρόγραμμα Rom-boost στοχεύει στην κοινωνική και οικονομική ενδυνάμωση πληθυσμών Ρομά στην Ελλάδα μέσω εντατικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις του προγράμματος Rom-boost περιλαμβάνουν την εντατική και στοχευμένη εκπαίδευση των υπαρχουσών διαμεσολαβητριών αλλά και της ευρύτερης κοινότητας με την μέθοδο της χιονοστιβάδας. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει έναν βασικό κοινό κορμό και τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις, την Υγεία, την Προστασία και Προάσπιση Δικαιωμάτων και την Επικοινωνία και τον Πολιτισμό. Αυτές οι κατευθύνεις θα συνοδευτούν από αντίστοιχες πρακτικές εφαρμογές ενσωματώνοντας την θεωρητική γνώση που αποκτήθηκε κατά την εκπαίδευση και μετατρέποντάς την σε πράξη σε τρεις κύκλους:

1. Συμμετοχή σε εμβολιαστικές εκστρατείες των ΓτΚ, ενίσχυση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια περίθαλψη

2. Διοργάνωση ανοικτών ομιλιών με συμμετοχή δημόσιων προσώπων (πολιτικών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ.)

3. Προετοιμασία για την αγορά εργασίας και σύνδεση με πιθανούς εργοδότες

Εάν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στις συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις, συμπληρώστε την φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή καλέστε στο 210 3213150 για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα.
Το έργο Rom-boost υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τους Γιατρούς του Κόσμου. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα στο www.activecitizensfund.gr

Gallery