Εγγραφές στον 3ο κύκλο δωρεάν εκπαίδευσης για πρόσφυγες και μετανάστες με προοπτικές απασχόλησης ως προσωπικοί βοηθοί ατόμων με αναπηρία

Μέσα από το εν λόγω πρόγραμμα προσφέρεται η ευκαιρία σε πρόσφυγες, δικαιούχους προσωρινής προστασίας και μετανάστες – ηλικίας 18 έως 67 ετών – να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να απασχοληθούν στον τομέα της φροντίδας ατόμων με αναπηρία, καθώς και η απαιτούμενη καθοδήγηση για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με στόχο την εργασιακή τους απασχόληση ως επιμελητές/προσωπικοί βοηθοί εντός του πλαισίου της υπηρεσίας “Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία”.

Το πρόγραμμα της ΜΕΤΑδρασης παρέχει:

  • Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε πιστοποιημένο φορέα
  • Βοηθητικά μαθήματα ελληνικών για βελτίωση του γλωσσικού επιπέδου
  • Επιμορφώσεις πρώτων βοηθειών, ιατρικής ορολογίας και παιδικής προστασίας

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τις απαιτούμενες πληροφορίες και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 20/10/2023