Εγγραφές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Design Your Future" του Horizon Center

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μας δράσης του Φάρου Horizon Center προς νεαρές/νεαρούς πρόσφυγες οργανώνουμε εκ νέου ταχύρρυθμα προγράμματα που θα ξεκινήσουν 10 Φεβρουαρίου 2023. Στόχος μας είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων τους και η διεύρυνση των δεξιοτήτων τους με στόχο την ένταξη τους στην ελληνική κοινωνία, την αγορά εργασίας και την πρόσβαση στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

Με βεβαιότητα ότι μια τέτοια διαδικασία σέβεται την ιδιαιτερότητα της κατάστασης τους και ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες τους, συνεχίζουμε για 5η χρονιά το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με τίτλο τη Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων (Creative Problem Solving), στο οποίο έχουμε προσθέσει και ένα ακόμα στάδιο ως συνέχεια του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, με τίτλο την Ένταξη & Απασχολησιμότητα (Integration & Employability). 

 

Nεαρές και νεαροί πρόσφυγες ηλικίας 17-23 ετών καλούνται να συμπληρώσουν την φόρμα δήλωσης συμμετοχής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο που μπορείτε να βρείτε τις λεπτομέρειες του προγράμματος, τα κριτήρια συμμετοχής, τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής κ.α.

Για πληροφορίες καλέστε στο: 210 883 3836