Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στις Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας (PFA), 24/04 και 25/04

Η ΕΠΑΨΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Community Based Intervention for Mental Health Care of Asylum-seekers and Refugees in Greece» που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) προτίθεται να διοργανώσει ολοήμερη εκπαίδευση και διαδικτυακό εργαστήριο για την εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με την παροχή Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής Υγείας (PFA) σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, 24.04

Η πρώτη εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά, δια ζώσης στο Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων (ΚεΨΥΠ) της ΕΠΑΨΥ την Τετάρτη 24/04/2024*. Παρακαλώ δηλώστε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας το αργότερο μέχρι 19/04/2024, συμπληρώνοντας τη φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgYCgrVAcedJnSxVmfNA3VHOcget1P2SfR6O1VzBsdj6rhnA/viewform?usp=sf_link και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων/ουσών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ONLINE WORKSHOP

  • Κατόπιν σχετικού αιτήματος η ΕΠΑΨΥ διοργανώνει και διαδικτυακό εργαστήριο PFA στην ελληνική γλώσσα την Πέμπτη 25/04/2024 (10.00-16.00).

Παρακαλώ δηλώστε το ενδιαφέρον σας για το online workshop, συμπληρώνοντας τη φόρμα:

Διαδικτυακό Σεμινάριο PFA (google.com) (μέχρι 19/04/2024) και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Στόχοι του σεμιναρίου

✓ Σε επίπεδο γνώσεων, το σεμινάριο θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε κρίσεις και καταστροφές, να κατανοούν και να εφαρμόζουν τις αρχές των πρώτων βοηθειών ψυχικής υγείας, να διακρίνουν τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας από άλλες μορφές παρέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

✓ Σε επίπεδο ικανοτήτων, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση, μετά το πέρας του σεμιναρίου, να εφαρμόζουν τις αρχές του εγχειριδίου στην πράξη δρώντας με επάρκεια ατομικά εντός συλλογικών πλαισίων αρωγής σε καταστάσεις κρίσεων

✓ Σε επίπεδο στάσεων, μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα αισθάνονται ασφαλείς όταν παρεμβαίνουν σε καταστάσεις κρίσεων όσον αφορά σε θέματα παροχής πρώτων ψυχολογικών βοηθειών και θα έχουν επαρκώς αφομοιώσει στην επαγγελματική τους συμπεριφορά την επίγνωση της συνέχειας ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την αντιμετώπιση των ποικίλων συνεπειών μιας κρίσης.

Μεθοδολογία

Θα αξιοποιηθούν μέσα όπως η εισήγηση, προβολή βίντεο, ομάδες εργασίας, καταιγισμός ιδεών, προσομοίωση/παιχνίδι ρόλων.

Εκπαιδευτές

Νίκος Γκιωνάκης, MSc: Κλινικός ψυχολόγος, επιστ. υπεύθυνος Κέντρου Ημέρας Βαβέλ (μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες), εκπαιδευτής ενηλίκων, συνεργάτης-σύμβουλος διεθνών οργανισμών, εκπαιδευτής MHPSS.

Κωνσταντίνος Κολοβός, PhD, Κοινωνικός Λειτουργός – Κοιν. Ανθρωπολόγος, εκπαιδευτής ενηλίκων, επιστ. υπεύθυνος Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Κοινότητα (Community Psychosocial Workforce) της ΕΠΑΨΥ.

Τόπος διεξαγωγής: ΚεΨΥΠ, Μπόταση 9, Εξάρχεια, 4ος όροφος.

*Λόγω της απεργίας που έχει προκηρυχθεί για την Τετάρτη 17/04/2024, ημέρα που είχε προσδιοριστεί αρχικά για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης, το σεμινάριο θα μεταφερθεί την επόμενη Τετάρτη στις 24/04/2024, ενώ έχει προστεθεί και 2η εκπαίδευση (διαδικτυακό εργαστήρι) στις 25.04