Ψυχοκοινωνική υποστήριξη για ανθρώπους που έχουν προσωρινά εκτοπιστεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Με την πεποίθηση ότι έχει ήδη συσσωρευθεί επαρκής εμπειρία από την εργασία στο πεδίο, το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ από κοινού με τις οργανώσεις Παιδικά Χωριά ΣΟΣ, Δίκτυο Μεταναστριών στην Ελλάδα «Μέλισσα», Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, HIAS Ελλάς και την Ένωση Ουκρανικής Διασποράς οργανώνουν ένα εργαστήριο με θέμα “Ψυχοκοινωνική υποστήριξη για ανθρώπους που έχουν προσωρινά εκτοπιστεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία”

Το εργαστήριο, που θα διεξαχθεί στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα, απευθύνεται σε επαγγελματίες και εθελοντές/ντριες που εργάζονται στο πεδίο και υποστηρίζουν ανθρώπους από την Ουκρανία. Στο εργαστήριο μπορούν να συμμετέχουν έως 25 άτομα, αντιπροσωπεύοντας όσο γίνεται περισσότερες εμπειρίες.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ανταλλαγή και το μοίρασμα εμπειριών, ευρημάτων και διδαγμάτων που έχουν προκύψει από την εργασία στο πεδίο, η μετάδοση τεχνογνωσία και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τα χαρακτηριστικά αυτής της εμπειρίας.

Σκοπός αυτής της δράσης είναι η ταυτοποίηση, διάχυση και αξιοποίηση καλών πρακτικών, η εκτίμηση αναγκών (σε όρους συντονισμού και συνεργασίας, εκπαίδευσης και υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού κ.ά) και η αναζήτηση τρόπων ικανοποίησης και κάλυψής τους.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου 2022, μεταξύ 09:30-15:30 στην Αθήνα, στην έδρα του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (Σολωμού 25).

Για την εγγραφή τους οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: [email protected] μέχρι το μεσημέρι της 27ης Οκτωβρίου.
Στο μήνυμα (με θέμα: MHPSS Workshop Ukraine) πρέπει να αναφέρεται το όνομα, η ιδιότητα/ο ρόλος και ο οργανισμός στον οποίο απασχολείστε.