Ανάδοχη Φροντίδα Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Καθώς ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που φτάνουν στην Ελλάδα, έχοντας χωριστεί από την οικογένειά τους, αυξάνεται συνεχώς και η ανάγκη τους για προστασία και διαμονή σε ένα ασφαλές περιβάλλον είναι μεγάλη, η ΜΕΤΑδραση από το 2015 εφαρμόζει τη δράση ανάδοχης φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στα παιδιά αυτά τη δυνατότητα να μεγαλώνουν σε ένα προστατευμένο οικογενειακό περιβάλλον, ικανό να τους προσφέρει το κατάλληλο επίπεδο ζωής, που θα διασφαλίσει τη σωματική, πνευματική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξή τους.

Το πρόγραμμα αναδοχής αφορά την ανάληψη από την ανάδοχη οικογένεια της μακροπρόθεσμης ή βραχυπρόθεσμης φροντίδας ενός ή περισσοτέρων παιδιών και πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Ανάδοχοι γονείς μπορούν να γίνουν σύζυγοι ή μεμονωμένα άτομα, με ή χωρίς παιδιά, που πληρούν τις προβλεπόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις.