ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ | INTERPRETERS’ TRAINING SEMINAR

Ζητούνται άτομα που γνωρίζουν πολύ καλά Ελληνικά και μία ή περισσότερες από τις παρακάτω γλώσσες, για να παρακολουθήσουν το δωρεάν Σεμινάριο Κατάρτισης Διερμηνέων με προοπτικές απασχόλησης στην Αθήνα και εκτός Αθηνών:

Νταρί, Παστό, Μπενγκάλι, Ταμίλ, Πουλάρ, Γουολόφ, Μαλίνκε/Μαντίνκα, Κρίο, Κρεόλ, Κοτοκόλι, Μπαλότσι, Βερβερίνεια, Σούσου, Φούλα, Χάουσα, Ζάρμα

Προσοχή: Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που αφορούν στις παραπάνω γλώσσες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 27/8

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που θα βρουν εδώ:

https://metadrasi.org/interpreters-seminar-74-gr/

https://metadrasi.org/en/interpreters-seminar-74-en/

Gallery