Δωρεάν εκπαίδευση με προοπτικές απασχόλησης: Γίνε προσωπικός βοηθός ατόμων με αναπηρία!

Δωρεάν εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών ως προσωπικό υποστήριξης και φροντίδας ατόμων με εγκεφαλική παράλυση και κινητικές αναπηρίες

Μέσα από την πανδημία του Covid-19 αναδείχθηκε, μεταξύ άλλων, η τεράστια έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών για την παροχή υποστήριξης και φροντίδας σε ανθρώπους με αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό, η ΜΕΤΑδραση, σε συνεργασία με την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ξεκινάει πρόγραμμα εκπαίδευσης για πρόσφυγες και μετανάστες με προοπτικές απασχόλησης. Η εκπαίδευση που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο, παρέχεται δωρεάν και έχει διάρκεια 136 ώρες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει διαθέτουν συνέπεια καθώς τα μαθήματα θα είναι εντατικά, να γνωρίζουν καλά ελληνικά (η εκπαίδευση θα διεξαχθεί στα ελληνικά) και να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του Covid-19 ή νόσησης.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 26/9 Περισσότερες πληροφορίες: [email protected]

Αίτηση συμμετοχής: metadrasi.org/training/

Gallery