Έρευνα ανάλυσης και αξιολόγησης της τηλεκπαίδευσης

Οι συνθήκες εκπαίδευσης το διάστημα της πανδημίας ήταν πρωτόγνωρες καθώς τα σχολεία όλης της χώρας είχαν διακόψει τη δια ζώσης λειτουργία τους και πραγματοποιούσαν τηλεκπαίδευση στο μεγαλύτερο διάστημα. Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού σας καλεί να λάβετε μέρος σε έρευνα ανάλυσης και αξιολόγησης της τηλεκπαίδευσης.

Σκοπός μας είναι η συλλογή στοιχείων που θα επιτρέψει την παρέμβαση μέσω συνηγορίας και προτάσεων αλλά και ανάλογων δράσεων για τα παιδιά.  Το ερωτηματολόγιο απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, γονείς και υπευθύνους των δομών φιλοξενίας και η συμπλήρωση του είναι ανώνυμη. Η συμβολή σας στην έρευνα αυτή είναι πολύ σημαντική και παρακαλούμε όπως προωθήσετε ανάλογα τα ερωτηματολόγια.

Αξιολόγηση της τηλεκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς 

Αξιολόγηση της τηλεκπαίδευσης από τους γονείς 

Αξιολόγηση της τηλεκπαίδευσης