Χωρίς χαρτιά, δεν υπάρχει ζωή: Νομικά εμπόδια στην πρόσβαση στην προστασία για τα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα

Η νέα έκθεση «Χωρίς χαρτιά, δεν υπάρχει ζωή: Νομικά εμπόδια στην πρόσβαση στην προστασία για τα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα»,  είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες με τη Save the Children International. 

Η έκθεση, που βασίζεται σε διεξοδικές συνεντεύξεις με 12 ασυνόδευτα παιδιά και σε μια επισκόπηση του ελληνικού συστήματος ασύλου, περιγράφει λεπτομερώς πώς: 

• τα περισσότερα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα βασίζονται στο σύστημα ασύλου για να νομιμοποιήσουν τη διαμονή τους, αν και αυτή η διαδικασία είναι ακατάλληλη για παιδιά και τα περισσότερα από αυτά απορρίπτονται 

• αυτή η κατάσταση ενισχύει την ευαλωτότητά τους, καθώς ζουν με φόβο και ανασφάλεια και, ως εκ τούτου, είναι ευάλωτα στην εκμετάλλευση και την κακοποίηση 

και συνηγορεί για: 

• την υιοθέτηση ειδικής άδειας διαμονής για όλα τα ασυνόδευτα παιδιά, μόνο επειδή είναι παιδιά, μόνα και σε μετακίνηση, όπως έχουν ήδη κάνει σχεδόν τα μισά κράτη μέλη της Ε.Ε. 

• την τροποποίηση της υφιστάμενης διαδικασίας χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε ασυνόδευτα παιδιά, προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα των παιδιών που είναι εκτοπισμένα, μόνα και σε μετακίνηση 

• την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας κατάλληλης για την ηλικία και την εφαρμογή στην πράξη ενός συστήματος επιτροπείας που μαζί θα συμβάλουν στη μείωση των κινδύνων για τα ασυνόδευτα παιδιά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ