Ένας χρήσιμος πληροφοριακός οδηγός για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα

Κυκλοφορεί από την ΑΡΣΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ένας οδηγός παρουσίασης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα.

Στόχος του οδηγού είναι μέσα από την περιγραφή του πλαισίου να παράσχει άμεση και έγκυρη πληροφόρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο/η, να τονίσει τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις επαγγελματικές επιλογές του καθενός και κυρίως να φωτίσει τους επαγγελματικούς δρόμους που δύναται κανείς να ακολουθήσει μετά το Γυμνάσιο ή το Λύκειο.

Κατεβάστε τον οδηγό από εδώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ