Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο από τη Γενική Γραμματεία Δημογραφίας και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (GSDFPGE)

Η Γενική Γραμματεία Δημογραφίας και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (GSDFPGE) εξέδωσε την Τριμηνιαία Έκθεση Ενημερωτικού Δελτίου #8: Πολιτικές και Δράσεις της GSDFPGE για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και την ανάλυση της Ενδοοικογενειακής Βίας με δεδομένα από τη Βία με βάση το Φύλο από την Δίκτυο Δομών και τη Γραμμή Βοήθειας SOS 15900 (Απρίλιος 2022- Ιούνιος 2022).

Το Newsletter είναι διαθέσιμο στα ελληνικά εδώ και στα αγγλικά εδώ.