Ελληνική Ιθαγένεια: Γνωστοί Μύθοι – Άγνωστες Αλήθειες

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην Ιθαγένεια και την Υπηκοότητα; Όποια/ος γεννιέται στην Ελλάδα, δικαιούται αυτομάτως την ελληνική ιθαγένεια ή πρέπει να πληροί περισσότερες προϋποθέσεις; Παίρνει ταυτότητα μέσα σε λίγους μήνες; Και τι συμβαίνει με τις τιμητικές πολιτογραφήσεις; Πόσο εύκολο είναι τελικά, να γίνει κάποιος Έλληνας;

Πόσα πράγματα γνωρίζουμε στην πραγματικότητα για την ελληνική ιθαγένεια;

Το έντυπο «Ελληνική Ιθαγένεια: Γνωστοί Μύθοι – Άγνωστες Αλήθειες» αποσκοπεί να καλύψει το κενό ενημέρωσης και την έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου για ένα θέμα που μας αφορά όλους: την ιδιότητα του πολίτη.

Παρουσιάζει ορισμένες από τις βασικές κοινοτοπίες και παρανοήσεις που κυκλοφορούν γύρω από τη μετανάστευση, τη συμπερίληψη και την ιθαγένεια, απόψεις που αναπαράγονται μέσα από τον δημόσιο διάλογο και τα ΜΜΕ και τελικά εδραιώνονται στην κοινή αντίληψη ως αλήθειες. Σε αυτά έρχεται να απαντήσει, αντιπαραβάλλοντας τεκμηριωμένα στοιχεία που προέρχονται από τη νομοθεσία και από την καταγραφή των ζητημάτων γύρω από την ελληνική ιθαγένεια, αποδομώντας τελικά μη ισχύουσες αντιλήψεις.

Το έντυπο «Ελληνική ιθαγένεια: Γνωστοί μύθοι – Άγνωστες αλήθειες» αποτελεί δράση του έργου «Η Ιθαγένεια στην πράξη». Ο οργανισμός Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και την παραγωγή του, στην οποία συνέβαλε η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Το έργο «Η Ιθαγένεια στην πράξη» απαντά για πρώτη φορά στην ανάγκη αποτίμησης της διοικητικής διαδικασίας απόδοσης της ιθαγένειας στην Ελλάδα, για να συνεισφέρει στην ίση πρόσβαση στο δικαίωμα αυτό. Το έργο επιχειρεί να αναζητήσει και να προτείνει τρόπους και λύσεις ώστε να βελτιώσει η δημόσια διοίκηση αυτή τη διαδικασία. Παράλληλα επιδιώκεται η ενημέρωση του κοινού σχετικά με το σημαντικό θέμα της ουσιαστικής πρόσβασης στην ιδιότητα του πολίτη.

Μπορείτε να διαβάσετε το έντυπο «Ελληνική ιθαγένεια: Γνωστοί μύθοι – Άγνωστες αλήθειες» εδώ.

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ