Εγχειρίδιο: Εστιάζοντας στους Άνδρες - Πρόληψη της Έμφυλης Βίας Δουλεύοντας με Άνδρες Πρόσφυγες και Μετανάστες

Με αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζουμε έναν πρακτικά προσανατολισμένο οδηγό για διευκολυντές/πολλαπλασιαστές που υλοποιούν προγράμματα παρέμβασης και εκπαίδευσης ώστε να παρέχουν έργο πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου. Η ομάδα του έργου ανέπτυξε ενότητες και μεθόδους για εκπαιδευτικά προγράμματα, εστιάζοντας στην ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου και στην πρόληψη της έμφυλη βίας ακολουθώντας διατομεακές προσεγγίσεις.

Το εγχειρίδιο προσφέρει μεθόδους και γνώσεις για αυτο-διδασκαλία καθώς και καθοδήγηση για την υλοποίηση επιμορφώσεων και εργαστηρίων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ