Το κόμικ ως εργαλείο ένταξης

Το βιβλίο συγκεντρώνει το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου BONDS. Ο στόχος του BONDS ήταν να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μητέρες και παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής.

Το εκπαιδευτικό μοντέλο έχει ως στόχο να παρέχει στις μητέρες και τους φροντιστές καθώς και στα παιδιά ένα συνδυασμό διαπροσωπικών δεξιοτήτων, καθώς και γλωσσικών / πολιτιστικών / κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων. Αυτές οι ικανότητες θα δώσουν την ευκαιρία στις γυναίκες και τα παιδιά να αποκτήσουν δημόσιο λόγο, θεμελιώδη προϋπόθεση για την πραγματική κοινωνική ένταξη στην κοινότητα υποδοχής. Το πρόγραμμα BONDS αναπτύχθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +.

Επικοινωνήστε με την ATHENS COMICS LIBRARY για ό,τι αφορά στην εφαρμογή του στο [email protected]

Κατεβάστε την έκδοση εδώ (στα αγγλικά)