Έκθεση - «Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα: Τα περιθώρια στενεύουν»

Μια νέα έκθεση από δύο οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, την International Rescue Committee και την Common Ground, αναδεικνύει τρόπους αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την  ενίσχυση της ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ