Κοινωνική Υπηρεσία

Φορέας: Ithaca Laundry
Είδος Φορέα: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Pl. Koumoundourou, P. Tsaldari 51, Athina 104 36, Greece

1η Δημοτική Κοινότητα (Εμπορικό Τρίγωνο – Στάδιο-Ομόνοια-Πλάκα), 6η Δημοτική Κοινότητα (Bόρειες κεντρικές συνοικίες – Πατήσια, Κυψέλη)

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 10-05-2024

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Προσφυγικός / μεταναστευτικός πληθυσμός
  • Γενικός πληθυσμός
  • Άτομα σε κατάσταση δρόμου ή αστεγίας
  • Ηλικιωμένοι 60+
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • Τρίτη, Πέμπτη @ 10:00-14:00
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Η κοινωνική υπηρεσία απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης και σε άτομα από άλλες ευάλωτες ομάδες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, υπηρεσίες ένταξης και υπηρεσίες υγείας. Γίνεται υποστήριξη για την έκδοση- ανανέωση δημοσίων εγγράφων, ενημέρωση για επιδόματα/παροχές που δικαιούνται, ενημέρωση και συλλογή απαιτούμενων δικαιολογητικών και προγραμματισμός ραντεβού σε αρμόδιες υπηρεσίες. Επιλύονται αιτήματα που σχετίζονται με τον προγραμματισμό ιατρικών ραντεβού, διασύνδεση ή καθοδήγηση με φορείς παροχής υγείας καθώς και με την εύρεση παροχής φαρμακευτικών σκευασμάτων δωρεάν. 

 

Τρόπος Παραπομπής/Συμμετοχής

Η Κοινωνική Υπηρεσία λειτουργεί στο πεδίο, παράλληλα με την Κινητή Μονάδα. Δεν απαιτείται ραντεβού. H παραπομπή στην κοινωνική υπηρεσία της οργάνωσης γίνεται μέσα από άλλες υπηρεσίες και φορείς, μέσω συγκεκριμένης φόρμας η οποία παρέχει βασικές πληροφορίες για το προφίλ του ενδιαφερόμενου και την συγκατάθεση του. Σε περίπτωση παραπομπής εξυπηρετούμενου που δεν ομιλεί Ελληνικά ή Αγγλικά, ζητείται από τον φορέα παραπομπής η παροχή διερμηνέα.