Διάθεση Ειδικού Προσωπικού

Φορέας: ICMC
Είδος Φορέα: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Τελευταία Ανανέωση Υπηρεσίας 15-11-2022

Γενικές Πληροφορίες

Ομάδες Πληθυσμού
Επαγγελματίες / εθελοντές
  • ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ/ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ημέρες/Ώρες Εξυπηρέτησης
  • 24/7
Γλώσσες Εξυπηρέτησης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Περιγραφή

Οι ειδικοί της ICMC βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όταν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο φτάνουν στις ακτές της Ελλάδας. Εξασφαλίζουν ότι οι εκτοπισμένοι λαμβάνουν προστασία κατά την άφιξή τους μετά από επικίνδυνες θαλάσσιες και χερσαίες διελεύσεις. Σε συνδρομή σε δραστηριότητες προστασίας, οι ειδικοί της ICMC ενισχύουν τις διαδικασίες ασύλου και τους μηχανισμούς προστασίας για τα ευάλωτα άτομα εν κινήσει. Το 2019, η ICMC ανέπτυξε 112 άτομα θυγατρικό προσωπικό για να συνεργαστεί με την Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ελλάδα. Το 2019, περίπου 74.000 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν στην Ελλάδα μέσω ξηράς και θάλασσας. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 48% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Από αυτές τις νέες αφίξεις, περίπου το ένα τρίτο ήταν παιδιά. Πολλοί χρειάζονταν διεθνή προστασία.

Η ICMC, ως εταίρος υλοποίησης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Ελλάδα, αποστέλλει υψηλά καταρτισμένους εμπειρογνώμονες για την παροχή επιχειρησιακής υποστήριξης στο ελληνικό σύστημα διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης. Από το 2010, αυτή η δεξαμενή ειδικευμένων επαγγελματιών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο των δραστηριοτήτων προστασίας των προσφύγων στην Ελλάδα. Το 2019, 112 εμπειρογνώμονες της ICMC συμμετείχαν στις επιχειρήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη χώρα. Προσλαμβανόμενοι και διαχειριζόμενοι από την ICMC, αυτοί οι εμπειρογνώμονες εργάζονται υπό την επιχειρησιακή και λειτουργική επίβλεψη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και παρέχουν υποστήριξη σε θέματα που σχετίζονται με τις συνθήκες υποδοχής, τη νομοθεσία, την ανάλυση πληροφοριών για τη χώρα προέλευσης, τη διασφάλιση ποιότητας, τη διαχείριση έργων και τις επικοινωνίες.

Η ICMC διαχειρίζεται αυτήν την ομάδα εμπειρογνωμόνων με ευέλικτο τρόπο, για να ανταποκρίνεται στις αλλαγές στα πρότυπα μετανάστευσης. Οι ειδικοί έχουν αναπτυχθεί σε πολλές τοποθεσίες σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων πολλών ελληνικών νησιών. Η δεξαμενή επαγγελματιών της ICMC περιλαμβάνει ταλαντούχους, συμπονετικούς υποψηφίους με υψηλή ακεραιότητα που διαθέτουν τον κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων και ιδιοτήτων για την ενίσχυση της παρουσίας της ICMC και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στο έδαφος. Η ICMC αναπτύσσει προσωπικό για να βοηθήσει την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τις ελληνικές αρχές στην υποδοχή νέων αφίξεων σε επιλεγμένες συνοριακές τοποθεσίες. Οι ειδικοί μας παρακολουθούν επίσης τις αφίξεις στα σημεία εισόδου των νησιών χωρίς μόνιμη παρουσία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Μόλις εισέλθουν νέοι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα, οι εμπειρογνώμονες της ICMC επιδιώκουν να ανταποκριθούν στις άμεσες ανάγκες τους και να μειώσουν την ευαλωτότητά τους ενημερώνοντάς τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και διανέμοντας είδη πρώτης ανάγκης στα κέντρα υποδοχής και στα σημεία εισόδου.

Η ICMC αποστέλλει επίσης ειδικούς για να βοηθήσουν στη βελτίωση και την εναρμόνιση των συνθηκών, στον καθορισμό προτύπων και στην αύξηση της βοήθειας σε κέντρα υποδοχής σε όλη τη χώρα. Το προσωπικό της ICMC εργάζεται για να ενισχύσει την ικανότητα των τοπικών ελληνικών αρχών προς τη θέσπιση δίκαιων και γρήγορων εθνικών διαδικασιών που θα επέτρεπαν ένα αποτελεσματικό σύστημα ασύλου σύμφωνα με τα διεθνή και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζουν την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τις ελληνικές τοπικές αρχές στην οικοδόμηση ικανοτήτων και μηχανισμών για την εξασφάλιση αποτελεσματικής μακροπρόθεσμης τοπικής ενσωμάτωσης των προσφύγων. Οι ειδικοί της ICMC παρέχουν υποστήριξη όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, νομικά θέματα, ανάλυση πληροφοριών, διαχείριση έργων και επικοινωνίες. Μεταφέρουν τις γνώσεις τους και υποστηρίζουν τις ελληνικές αρχές, μεταξύ άλλων βελτιώνοντας την ικανότητά τους να συλλέγουν, να μεταφράζουν και να αναλύουν πληροφορίες για τη χώρα προέλευσης των μεταναστών. Πολλοί από τους ανθρώπους που φτάνουν στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι και χρήζουν ειδικής προστασίας. Αυτή είναι η περίπτωση, για παράδειγμα, των ασυνόδευτων ή χωρισμένων παιδιών. Οι εμπειρογνώμονες του ICMC εργάζονται ως υπάλληλοι νομικών υπηρεσιών, προστασίας και κοινωφελών υπηρεσιών για να εντοπίσουν άτομα με ειδικές ανάγκες και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες νομικής, κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Βοηθούν την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στη βελτίωση της βοήθειας προς τους αιτούντες άσυλο και τους ασυνόδευτους ανηλίκους, διασφαλίζοντας μια προσέγγιση που προσανατολίζεται περισσότερο στην προστασία της διαχείρισης των συνόρων. Συνηγορούν επίσης στη βελτίωση των συνθηκών στα κέντρα κράτησης και στην πρόληψη της αυθαίρετης κράτησης.

Gallery

Δείτε Σχετικό Βίντεο