Λάβετε μέρος σε έρευνα με θέμα ‘Black Lives Matter: everyday politics, cultural practices and popular culture amongst Black women and teenage girls in Athens’

 

For English: www.accmr.gr/en/news/976-participate-in-a-research-project.html?art=1

 

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΚΠΑ) υλοποιεί έρευνα με θέμα ‘Black Lives Matter: everyday politics, cultural practices and popular culture amongst Black women and teenage girls in Athens‘, με στόχο την καλύτερη κατανόηση της καθημερινότητας και της κουλτούρας των Αφρικανικής καταγωγής γυναικών, ηλικίας 13-17 και 30-45, που ζουν στην Αθήνα. Σε αυτό το πλαίσιο καλεί Έλληνες και μετανάστες/τριες από Αφρικανικές χώρες που ζουν στην Αθήνα, να συμβάλουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων, συμμετέχοντας στην υποβολή ερωτηματολογίων και ιστοριών.

 

Πρόκειται για μια έρευνα που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, με επιστημονική υπέυθυνη την κ. ?ί?? ????ί??, Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ, και ερευνήτρια την Δρ. ?έ?????? ????ά??, επιστημονική συνεργάτη του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ – με την βοήθεια, επίσης, της κ. Ολγας Δερζιώτη, διδακτορικης υποψήφιας στο Τμήμα ΕΜΜΕ.

Η έρευνα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες δράσεων:

1. Συνεντεύξεις με γυναίκες (μητέρες) και έφηβα κορίτσια αφρικανικής καταγωγής, αλλά και με έλληνες γείτονές τους.

2. Online ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε Έλληνες με στόχο την καταγραφή των απόψεων Ελλήνων απέναντι σε μετανάστριες
αφρικανικής καταγωγής.

3. Online συμπλήρωση ιστοριών, που απευθύνονται και σε Έλληνες και στις αφρικανικές κοινότητες, με στόχο τη διερεύνηση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους μιλούν και σκέφτονται για τους αφρικανούς μετανάστες τόσο Έλληνες όσο και η ίδια η μαύρη κοινότητα.

Παρακάτω βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους, μάθετε περισσότερα & λάβετε μέρος:

1. Φόρμα ερωτηματολογίου στάσεων και αντιλήψεων απέναντι στις μετανάστριες από αφρικανικές χώρες – Προς συμπλήρωση από ελληνικό κοινό στην ελληνική γλώσσα:

https://kwiksurveys.com/s/K5unMljl#/0

2. Φόρμα ιστοριών προς συμπλήρωση από μετανάστες/τριες αφρικανικής καταγωγής και ελληνικό κοινό στην γαλλική, αγγλική και ελληνική γλώσσα:

Ελληνικά: https://kwiksurveys.com/s/6kaI8aNS

Γαλλικά: https://kwiksurveys.com/s/Tjo5K79l#/0

 

Αγγλικά: https://kwiksurveys.com/s/CXPZhWzK#/0

Η έρευνα αυτή ακολουθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του ΕΚΠΑ.