Ανταπόκριση οργανώσεων και φορέων κατά την περίοδο της πανδημίας

Με δυναμισμό, υπευθυνότητα και καινοτομία ανταποκρίθηκαν στην πανδημία οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υποστήριξης και ενδυνάμωσης μεταναστών και προσφύγων εντός του δήμου Αθηναίων, όπως προκύπτει από την έκτακτη χαρτογράφηση λόγω COVID-19, που πραγματοποίησε το ACCMR. Μοιραζόμαστε μαζί σας τα σχετικά αποτελέσματα!

Μέσα από την έκτακτη χαρτογράφηση που υλοποίησε το Κέντρο Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR) με μότο “Μοιραζόμαστε πληροφορίες – Αποδυναμώνουμε τον Covid-19”, προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία. Η χαρτογράφηση υπηρεσιών και πρωτοβουλιών, που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τα μέλη του ACCMR και άλλες ομάδες με στόχο την παροχή σωστής ενημέρωσης σε όσους δουλεύουν με ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού, προκειμένου οι ωφελούμενοι να έχουν αποτελεσματικότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες. Η έκτακτη χαρτογράφηση υλοποιήθηκε στη βάση της χαρτογράφησης υπηρεσιών της πλατφόρμας του ACCMR. Τη διαδικασία υποστήριξε επίσης με πληροφορίες η Εθνική Ομάδα Εργασίας Communicating with Communities, την οποία συντονίζει το Solidarity Now και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Χάρη στην ανταπόκριση 102 οργανώσεων και φορέων ενδεικτικά παρουσιάζουμε τα εξής αποτελέσματα (για την περίοδο 16 Μαρτίου έως 4 Μαΐου):

• Το 63% των υπηρεσιών της χαρτογράφησης του ACCMR (164 υπηρεσίες) συνέχισαν να λειτουργούν.
• Προέκυψαν 30 νέες ή/και ενισχυμένες υπηρεσίες, οι οποίες στην πλειονότητά τους εντοπίζονται στους τομείς της Πληροφόρησης, της Υγείας και της Παροχής Αγαθών.
• Προέκυψαν 108 εξ αποστάσεως παρεχόμενες υπηρεσίες/πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών εφαρμογών, γραμμών στήριξης και απλής χρήσης τηλεφώνου/email, οι οποίες στην πλειονότητά τους εντοπίζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης/Μάθησης, της Νομικής Συμβουλευτικής και της Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.

Για αναλυτικότερα στοιχεία δείτε τα infographics.