Νέες υπηρεσίες & πρωτοβουλίες στη χαρτογράφηση – 5 έως 15 Μαΐου

 

Copy of 2 info covid 19

 

Η χαρτογράφηση υπηρεσιών και πρωτοβουλιών από το Δίκτυο του Κέντρου Συντονισμού του δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων λόγω των μεταβολών που έχει προκαλέσει συνεχίστηκε για 8η εβδομάδα με ορισμένες υπηρεσίες να έχουν αρχίσει να επαναλειτουργούν. The updates are also available in English.

 

1. «Enhancing Accessibility to Services for GBV Survivors in Greece through Interpretation»

 

Μέσα από τη συνεργασία της UNICEF και της ΜΕΤΑδρασης, μια συγκεκριμένη υπο ομάδα διερμηνέων από την ευρύτερη δεξαμενή διερμηνέων της ΜΕΤΑδρασης, η οποία έχει εκπαιδευτεί πάνω στα θέματα της έμφυλης βίας, διατίθεται τόσο στο Δίκτυο Δομών της Γενικής Γραμματείας για την Οικογενειακή Πολιτική και την Ισότητα των Φύλων (Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες) μέσω της συνεργασίας της με το ΚΕΘΙ, όσο και στους κρατικούς φορείς και τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που μπορεί να μην διαθέτουν διερμηνείς σε όλες τις γλώσσες που ομιλούνται από τα άτομα που έχουν υποστεί έμφυλη βία.
Δείτε τη λίστα διαθέσιμων γλωσσών και περισσότερες πληροφορίες εντός της χαρτογράφησης.

 

2. Safe Place Greece – Community Center

 

Το κέντρο ημέρας ανοίγει μία φορά την εβδομάδα, αποκλειστικά με ραντεβού, για διανομή τροφίμων στα μέλη του Athens Housing Collective./The day center opens once a week, exclusively by appointment, to distribute food to members of the Athens Housing Collective.

 

3. Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Κέντρο για το παιδί/Center for the Child

 

Ο φυσικός χώρος επαναλειτουργεί σταδιακά εξυπηρετώντας έως 5 ωφελούμενος/Operation of premises with up to 5 beneficiaries. Δευτέρα-Παρασκευή, 9:30 – 16:30; 2108257667. Παράλληλα, μια σειρά από διαδραστικά βίντεο για παιδιά όλων των ηλικιακών βαθμίδων ανεβαίνουν στο Youtube.

 

4. ΕΕΣ – Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων/Multifunctional Centre for Refugees/INFORMATION HELPLINE

 

Το Κέντρο είναι ανοιχτό για έκτακτες περιπτώσεις και με περιορισμό στον αριθμό των εξυπηρετούμενων που μπορούν να βρίσκονται στον Κοινωνικό Χώρο. Η Κοινωνική Υπηρεσία υλοποιεί ατομικά ραντεβού τηρώντας τις οδηγίες της Πολιτείας ως προς τα μέτρα προστασίας.

 

The Center is open for emergencies and with restriction in the number of beneficiaries present in the Social Space. The Social Service carries out individual appointments following the regulations of the State regarding the protection measures. Τηλεφωνική Γραμμή στα 2105140440 και whatsapp/viber +306934724893 8.30am to 8pm.

 

5. ΕΕΣ – Πρόγραμμα Προετοιμασίας Απασχολησιμότητας/ Employability Program

 

Ξεκίνησε μέσω skype. Οι ενδιαφερόμενοι, που μιλούν Ελληνικά ή Αγγλικά, μπορούν να στείλουν το μήνυμά τους στο Skype MFC Life skills / Those interested, that speak Greek or English, can send their request in the Skype account MFC Life skills.

 

6. ΕΕΣ – Νομική Συμβουλευτική σε θέματα δικαιωμάτων και διαδικασιών/Legal Counseling

 

Το Κέντρο είναι ανοιχτό για έκτακτες περιπτώσεις και με περιορισμό στον αριθμό των εξυπηρετούμενων που μπορούν να βρίσκονται στον Κοινωνικό Χώρο. Τα αιτήματα για την Υπηρεσία Νομικής Συμβουλευτικής εξυπηρετούνται ανάλογα με την περίπτωση στον Κοινωνικό Χώρο όσο το δυνατόν συντομότερα./ The Center is open for emergencies and with a limit on the number of persons that can stay in the Social Space. The requests for the Migrant Advice Bureau Service are served depending on the case in the Social Space as soon as possible. Τηλεφωνική Γραμμή στα 2105140440 και whatsapp/viber +306934724893.

 

7. Ath Checkpoint – Εξέταση για HIV, Ηπατίτιδα Β και C, συμβουλευτική για πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και εν γένει θέματα σεξουαλικής υγείας

 

Tο Ath Checkpoint, δομή της Θετικής Φωνής, ξεκινάει τη λειτουργία του στις 20 Μαΐου 2020, Τρίτη με Σάββατο, 12.00 – 20.00, με αποκλειστικά προγραμματισμένα ραντεβού που θα έχουν κλειστεί προηγουμένως τηλεφωνικά με την γραμματεία του Ath Checkpoint. Μέχρι τότε, κάποιος μπορεί να κάνει HIV εξέταση σε οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο, ιδιωτικό μικροβιολογικό κέντρο, στο SIMEIO PLUS του ΕΟΔΥ και κάθε Δευτέρα και Πέμπτη δωρεάν rapid test από τις 10.00 έως τις 15.00 στο Δημοτικό Ιατρείο Κυψέλης, Χανίων 4Β./The Ath Checkpoint, a service of the Positive Voice, will start operating on May 20, 2020, Tuesday to Saturday, 12.00 – 20.00, with exclusively scheduled appointments that will have been previously booked by phone with the secretariat of Ath Checkpoint. Until then, anyone can have an HIV test at any public hospital, a private microbiological center, at EODY’s SIMEIO PLUS and every Monday and Thursday for free rapid tests from 10am to 3pm at Kipseli Municipal Clinic, Chanion 48.

 

8. Εκπαιδευτικό υλικό και ομάδες/Educational material and groups

 

Check out ELIX online tools that you can use to keep your kids engaged and busy and to support the communication between them and their teacher.
Radio: https://anchor.fm/elix-greece
Podcasts:
ECD: https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-ecd-kids-distant-learning?fbclid=IwAR3519Qx5PXwssbElbJ9KCNvrQfazwpNu5ParYUZ6KyeB_UVPuvp8QIDhGw#m02
Kids: https://www.elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-kids-distant-learning
Teens: https://www.elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-adolescents-distant-learning
Adults: https://elix.org.gr/en/press-announcements/elix-podcast-classes-for-adults-distant-learning?fbclid=IwAR3EQhlkyUPaZZH7r_9oTfqWhInGQwQmG-xtgbRGi1U8dcL5589WH6k6QOc#a09

 

9. Αποστολή – Κέντρο Άτυπης Εκπαίδευσης (Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα)/Non formal Education Center (Greek & English Language)

 

Το “Εκπαιδευτικό Κέντρο” της Αποστολής για πρόσφυγες και μετανάστες παρέχει διαδικτυακά μαθήματα Ελληνικών και Αγγλικών./ The “Educational Center” of Apostoli for Refugees and Immigrants provides online courses in Greek and English.

 

10. Μέσα από τη νέα διευρυμένη συνεργασία μεταξύ Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και Solidarity Now, θα παραχθούν 7 ενημερωτικά podcasts. Ήδη, έχουν δημοσιοποιηθεί τρία επεισόδια, με τίτλο «FAQsforMigrants& Refugees– SpreadtheNews, notthevirus» | «Συχνές ερωτήσεις για Μετανάστες & Πρόσφυγες- Μεταδώστε την Είδηση, Όχι τον Ιό». Τα τρία νέα επεισόδια αφορούν στα εξής θέματα:
– Φροντίδα Ασθενών με Covid-19 στο Σπίτι.
– Προστασία από τα Fake News, γύρω από τον ιό και
– Σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων.
Όλα τα podcasts είναι διαθέσιμα σε 5 γλώσσες – Αραβικά, Φαρσί, Αγγλικά, Ούρντου και Γαλλικά. Τα επεισόδια μπορούν να τα ακούσουν όλοι αρκεί να έχουν στη διάθεσή τους ένα κινητό τηλέφωνο και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Περισσότερα: https://www.solidaritynow.org/unhcr_pod/. Through the new, expanded partnership between UNHCR and Solidarity Now, seven informative podcasts will be produced. Already, three episodes titled “FAQs for Migrants & Refugees– Spread the News, not the virus” have been released, which focus on these subjects:
– Instructions for home care of patients.
– How you can protect yourself from Fake News, around the virus.
– Gradual ease of lockdown measures.
All podcasts are available in five languages: Arabic, English, Farsi, French and Urdu. Anyone can listen to the episodes, provided they have access to a mobile phone and internet connectivity. More: www.solidaritynow.org/en/unhcr_pod/

 

11. Jesuit Refugee Service – Κέντρο Ημέρας Γυναικών/Women Day Center
Ξεκίνησε τη λειτουργία του./ Started operating.

 

12. Jesuit Refugee Service – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Magistories / Μαθήματα ξένων γλωσσών
Ξεκίνησε τη λειτουργία του./ Started operating.

 

13. Jesuit Refugee Service – Ενισχυτική διδασκαλία/Remedial Training PEDRO ARRUPE CENTER
Ξεκίνησε τη λειτουργία του./ Started operating.

 

14. Εργασιακή Συμβουλευτική Generation 2.0 RED/Career Counselling
Αλλαγή ωραρίου/Working hours change: Δευτέρα έως Πέμπτη, 10:00-17:00/Monday to Thursday 10:00-17:00. Email επικοινωνίας είναι το [email protected].

15. ActionAid-Συμβουλευτική Εύρεσης Εργασίας/Job counselling
Διά ζώσης νέες εγγραφές
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης. Έχει δημιουργηθεί μια κλειστή ομάδα στο facebook όπου οι ωφελούμενοι ενημερώνονται μεταξύ άλλων για δωρεάν εκπαιδεύσεις, θέσεις εργασίας και διάφορα tutorials. Δέχονται νέες εγγραφές και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται Πέτρας 93 στον Κολωνό. (η εξυπηρέτηση γίνεται σε ελληνικά ή αγγλικά)./Sessions take place via teleconference. A closed group has been set up on facebook where the beneficiaries are informed, among other things, about free training, jobs and various tutorials. New registrations are accepted and those interested can come to Petras street 93 in Kolonos. (service is done in Greek or English). Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-17:00
Monday-Friday: 09:00-17:00; 2155557345; [email protected]

16. Αποστολή – Κέντρο Άτυπης Εκπαίδευσης (Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα)/Non formal Education Center (Greek & English Language)
Το “Εκπαιδευτικό Κέντρο” της Αποστολής για πρόσφυγες και μετανάστες παρέχει διαδικτυακά μαθήματα Ελληνικών και Αγγλικών./The “Educational Center” of Apostoli for Refugees and Immigrants provides online courses in Greek and English. Καθημερινά/daily: 10:00 – 16:00μμ.; Email: [email protected]; 6948418056

17. Pytheas’s Path – Μαθήματα Ελληνικών/Greek lessons
Νεά υπηρεσία – Δέχονται εγγραφές δια ζώσης – Τμήματα ελληνικής γλώσσας (ABC, A1, A2, B1, B2, C1, C2)./New service – Enrollments in person – General Greek classes of all levels (ABC, A1, A2, B1, B2, C1, C2). Καθημερινά / Daily 11:00 – 7:00 pm; [email protected]; +306946935857.

 

18. ΑΜΟΥΡΤΕΛ –  μαιευτική συμβουλευτική & Συμβουλευτική μητρικού θυλασμού/Amurtel – Infant and young child feeding

 

Έχουν ήδη ξεκινήσει να δέχονται επωφελούμενες για μαιευτική συμβουλευτική στον χώρο τους, στην πλατεία Βικτωρίας. Αυτό γίνεται κατόπιν επικοινωνίας μέσω μηνύματος στο κινητό 69099335228 (SMS, WHATSAPP, VIBER) για ραντεβού. Οι ημέρες που μπορούν να πραγματοποιηθούν τα ραντεβού είναι Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.

 

Επίσης, συνεχίζεται η παροχή συμβουλευτικής πάνω σε θέματα μητρικού θηλασμού μέσω του προαναφερθέντος αριθμου 69099335228 (SMS, WHATSAPP, VIBER).

 

19. Ανθρωπιστική Πρωτοβουλία Γέφυρες

 

Τα γραφεία της Ανθρωπιστικής Πρωτοβουλίας “Γέφυρες” λειτουργούν κανονικά από τη Δευτέρα 18/5 παρέχοντας υπηρεσίες./ Humanitarian Initiative BRIDGES premises are open from Monday 18/5 and provide services.

 

Καμπάνιες/Open Calls

 

shutterstock 175363070.jpg

18. Aparttogether European Research
Προς προώθηση στα δίκτυά σας. Η έρευνα Aparttogether απευθύνεται σε μεταναστες/πρόσφυγες 16+ και αφορά την αντιμετώπιση του COVID 19. Το ερωτηματολόγιο είναι μεταφρασμένο σε 30 γλώσσες και συμμετέχουν 13 χώρες της Ευρώπης. Για τη Χώρα μας υπεύθυνη είναι η Δρ. Έλλη Ιωαννίδη, Κοινωνιολόγος της Υγείας, Ερευνήτρια στο Εργαστήρι Θεσμικού Λόγου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα αποτελέσματα θα προωθηθούν σε κέντρα λήψης αποφάσεων για τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης μεταναστών/προσφύγων. Περισσότερες πληροφορίες: www.accmr.gr/el/open-calls/875-aparttogether-european-research.html

19. Campaign – Support the most vulnerable and still “invisible” people facing the crisis of the COVID-19 lockdown.
Greek Forum of Refugees continues its campaign. Help them reach their goal! More: www.giveandfund.com/giveandfund/project/COVID-19-Greek-Forum-of-Refugees-Association?fbclid=IwAR0O3hahE_gLRrVD_A-f5rk6MV6X6Pq5LcP36hHohWZscZUDp9Aj5DpDtDY

20. Campaign 4isCalling-Emanates’ Sοlidarity Drives
Η καμπάνια συνεχίζεται μέχρι τις 15 Ιουνίου./ The campaign extended until June 15th.
More: https://gogetfunding.com/4-is-calling/

—————————————————————————————————————————————————-
Για όλη τη χαρτογράφηση/ Service mapping: https://bit.ly/3daDZJG
Για ενημερώσεις της εβδομάδας 28 Απριλίου – 4 Μαΐου/ Updates April – 4 May: www.accmr.gr/el/νέα/872-νέες-υπηρεσίες-πρωτοβουλίες-στη-χαρτογράφηση-28-απριλίου-4-μαΐου.html?art=1

Επίσης:

 

    • Η Εθνική Ομάδα Communicating with Communities έχει δημιουργήσει φάκελο με ενημερωτικό υλικό οργανωμένο ανά γλώσσα και διαθέσιμο σε 22 γλώσσες. Το υλικό είναι προσβάσιμο από ωφελούμενους/CwC folder with info material in 22 languages: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Y8JO-d8EHRrGXQCf2hRBNjBXY6pePgfV

 

    • Στην ιστοσελίδα Help της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μπορείτε να βρείτε κρατικές ανακοινώσεις σχετικά με τον Covid-19 σε 7 γλώσσες/UNHCR Help website providing info on Announcements by the Greek State in 7 languages: https://help.unhcr.org/greece/el/shetika-me-ton-koronoio/