Με δράσεις που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής Ατόμων με Αναπηρία ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος «Υποστήριξη για Πρόσφυγες με Αναπηρία»

 

Πριν λίγες μέρες ένας αναγνωρισμένος πρόσφυγας από το Αφγανιστάν που φιλοξενείται στην Ανοιχτή Δομή Ελαιώνα παρέλαβε ένα αναπηρικό αμαξίδιο μέσω του Προγράμματος «Παροχή στοχευμένης υποστήριξης και βοήθειας σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας με αναπηρία», το οποίο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και υλοποιείται από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) από τον Δεκέμβριο του 2021.

Ο ωφελούμενος του προγράμματος δήλωσε: «Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Θα μπορώ πλέον να πηγαίνω στα ιατρικά μου ραντεβού και να μην τα χάνω επειδή δεν μπορεί κάποιος άλλος να μου δανείσει το δικό του αμαξίδιο».

 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων και αποσκοπεί μέσα από μια σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών στη διευκόλυνση της πρόσβασης των αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας με αναπηρία στις τις διαδικασίες κοινωνικής πρόνοιας. Η ομάδα των κοινωνικών λειτουργών και πολιτισμικών διαμεσολαβητών μεριμνά για την ενδυνάμωση των ωφελουμένων προκειμένου να ξεπεράσουν τα τις δυσκολίες που αποτελούν εμπόδια στην πλήρη και ουσιαστική ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Προγράμματος περιλαμβάνουν:

 

● Παροχή πληροφόρησης και συνδρομής για την πρόσβαση σε διαθέσιμες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων αναπηρίας, των κοινωνικών φαρμακείων κλπ.
● Διαχείριση υπόθεσης και σύνταξη ατομικού πλάνου δράσης ατόμων με αναπηρία: παροχή συμβουλευτικής και παραπομπές σε παρόχους εξειδικευμένων υπηρεσιών, καθώς και παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και συνοδείας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
● Παροχή συσκευών υποβοήθησης ανά περίπτωση (σύμφωνα και με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις κατά την εθνική νομοθεσία).
Η Κοινωνική Υπηρεσία λειτουργεί μόνο με ραντεβού και το Πρόγραμμα λειτουργεί αποκλειστικά με παραπομπές. Οι γλώσσες που εξυπηρετούνται άμεσα είναι τα Αγγλικά, τα Αραβικά, τα Γαλλικά και τα Φαρσί.

 

* Για διευκρινίσεις σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα, παρακαλώ στείλτε μας το μήνυμα σας στο email [email protected]