“WELCOME”: Εβδομάδα καριέρας από την ομάδα εργασίας Livelihoods του ACCMR

Είστε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο της Φιλοξενίας; Επιθυμείτε να γνωρίσετε υποψήφιους διαφορετικών ειδικοτήτων και να διερευνήσετε δυνατότητες συνεργασίας;

Η εβδομάδα καριέρας για τη Φιλοξενία “WELCOME”, σας περιμένει! Δηλώστε τη συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/33H7anD, έως τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022!

Η εβδομάδα καριέρας “WELCOME”, υλοποιείται με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ενδυνάμωσης μέσω της Εργασίας – Livelihoods του Κέντρου Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR), τη συμμετοχή έμπειρων φορέων και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι να δημιουργήσει έναν ανοιχτό χώρο διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και υποψήφιων εργαζομένων από μεταναστευτικές και προσφυγικές ομάδες ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας, χωρίς όμως να αποκλείεται η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού.

Ειδικότερα, μέσα από τη διοργάνωση συνεντεύξεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα δοθεί η ευκαιρία στις συμμετέχουσες εταιρείες να διασυνδεθούν με ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες με απώτερο στόχο την αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων διαφορετικών ειδικοτήτων και τη διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εβδομάδας καριέρας θα πραγματοποιηθεί μια ψηφιακή ημερίδα στην Αθήνα με τη συμμετοχή εξειδικευμένων φορέων, η οποία θα προσφέρει ουσιαστική ενημέρωση σχετικά με τις προοπτικές απασχόλησης στον χώρο της Φιλοξενίας.

Περιγραφή εκδήλωσης

Η εβδομάδα καριέρας για τη Φιλοξενία “WELCOME” 2022 απαρτίζεται από τρεις διακριτές, αλλά συνδεόμενες δράσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

 

    • Δευτέρα, 14/02/2022: Ημέρα Καριέρας για τη Φιλοξενία, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων. Ενδεικτική διάρκεια δράσης: 10:00 – 18:00.

 

 

    • Τρίτη, 15/02/2022: Ψηφιακή ημερίδα με θέμα «Οι προοπτικές απασχόλησης στον τομέα της Φιλοξενίας», που θα φιλοξενηθεί στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, αλλά θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά. Ενδεικτική διάρκεια δράσης: 10:00-18:00.

 

 

    • Πέμπτη, 17/02/2022: Ημέρα Καριέρας στη Φιλοξενία, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη. Ο ακριβής τόπος διεξαγωγής θα προσδιοριστεί. Ενδεικτική διάρκεια δράσης: 10:00-18:00.

 

 

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε ως εταιρεία σε μία ή περισσότερες δράσεις, παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή εδώ μέχρι τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022!.

Συνημμένη μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση συμμετοχής.

Λίγα λόγια για τη διοργάνωση

Οι δύο δράσεις της εβδομάδα καριέρας στη Φιλοξενία που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα αποτελούν μια πρωτοβουλία της Επιτροπής Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Ενδυνάμωσης μέσω της Εργασίας – Livelihoods του Κέντρου Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR). Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS. Φορείς που συμμετέχουν: ΔΟΜ, ActionAid, Caritas Hellas/CRSΚέντρο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αθηναίων (ΚΕΜ)HumanRights360, International Rescue Committee (IRC Hellas), Solidarity Now.

Η Ημέρας Καριέρας στη Φιλοξενία που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη αποτελεί πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS, το οποίο χρηματοδοτείται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Λίγα λόγια για το ACCMR

Το ACCMR είναι ο πρώτος κόμβος συντονισμού στην Ελλάδα που φέρνει κοντά τον Δήμο Αθηναίων με την κοινωνία πολιτών, διεθνείς οργανισμούς και την κεντρική διοίκηση με στόχο τη διαμόρφωση καινοτόμων εργαλείων και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση προκλήσεων που αφορούν την κοινωνική ένταξη και συνοχή σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από τον Απρίλιο του 2020, η λειτουργία του ACCMR υποστηρίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη βάση τριμερούς συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων.

Λίγα λόγια για το Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων

Το Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων είναι ένα σύγχρονο κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας. Υπηρεσίες αθλητισμού, δράσεις πολιτισμού και ανοιχτά εργαστήρια, πρωτοβουλίες τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας, στεγάζονται και φιλοξενούνται σε ένα σύγχρονο συγκρότημα, με μια κοινή επιδίωξη: να προσφέρουν νέες δυνατότητες, εκπαίδευση αλλά και ψυχαγωγία και να βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων και των επισκεπτών της πρωτεύουσας. Το έργο του Σεραφείου υλοποιήθηκε από το Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).

* Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι ισχύοντες κανόνες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα σχετικά με την πανδημία Covid-19. Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης των δύο ημερών καριέρας δια ζώσης υπάρχει πρόβλεψη για πραγματοποίηση των συνεντεύξεων ψηφιακά. Η παραπάνω αλλαγή ενδέχεται να επηρεάσει τη συμμετοχή υποψηφίων.

**Η ψηφιακή ημερίδα θα υποστηρίζεται με παράλληλη διερμηνεία στα αγγλικά, αραβικά, γαλλικά και φαρσί.

*** Οι δράσεις προσφέρονται δωρεάν τόσο προς τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις όσο και στους υποψηφίους.