Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη: ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα σεμινάρια του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η σειρά σεμιναρίων ενδυνάμωσης εργαζομένων σε Δήμους, που διοργανώθηκαν σε συνεργασία με τη μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες “Κέντρο Ημέρας Βαβέλ”, στο πλαίσιο της δράσης του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη. 

 

Από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο 2021, 240 άτομα συμμετείχαν σε ένα ή περισσότερα από τα επτά σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν. Οι συμμετέχοντες/ουσες απασχολούνται σε δομές και προγράμματα 12 Δήμων – μελών του Δικτύου και εργάζονται με αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες.

 

Πιο συγκεκριμένα, η μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες “Κέντρο Ημέρας Βαβέλ’’ υλοποίησε σεμινάρια με βιωματική προσέγγιση, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των στάσεων μελών του προσωπικού, σε θεματικές που αφορούν στις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της προσφυγικής συνθήκης. “Η εκπαίδευση είναι μια μορφή υποστήριξης και φροντίδας. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως για να μπορούμε να φροντίζουμε, κάποιος πρέπει να μας φροντίζει!», αναφέρει ο Νίκος Γκιωνάκης, επιστημονικός Υπεύθυνος του Βαβέλ. 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

 

1. Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας

 

2. Βασικές ψυχοκοινωνικές δεξιότητες για εργαζόμενους στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19

 

3. Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της προσφυγικής συνθήκης – από την υποδοχή στην ένταξη

 

4. Διαχείριση προκλήσεων στο σχολείο / συμπερίληψη παιδιών προσφύγων στο σχολικό πλαίσιο

 

5. Ψυχοκοινωνική προσέγγιση των ασυνόδευτων ανήλικων που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας. Διαχείριση προκλήσεων της καθημερινότητας

 

6. Συνεργασία γλωσσικών διευκολυντών/διερμηνέων με άλλους επαγγελματίες

 

7. Για να φροντίζω, φροντίζομαι και επιτρέπω να με φροντίζουν: Υποστήριξη εργαζομένων στο πεδίο

 

    • Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες από το Βαβέλ για την υποστήριξη εργαζόμενων πρώτης γραμμήςhttps://www.frontline-covid19.com/.