Στρατός Σωτηρίας

Στρατός Σωτηρίας

Website

Ο Στρατός Σωτηρίας είναι ένα διεθνές χριστιανικό κίνημα που λειτουργεί σε 124 χώρες παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, ο Στρατός Σωτηρίας λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2011 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος υποστηρίζει άστεγους, ηλικιωμένους, νέες οικογένειες με βρέφη, αιτούντες άσυλο και θύματα εμπορίας ανθρώπων. Ο Στρατός της Σωτηρίας στοχεύει στη διάδοση του χριστιανικού μηνύματος της αγάπης του Θεού σε όλους, καθώς και στην επέκταση της ανθρωπιστικής βοήθειας, ανεξάρτητα από την πολιτική, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τη φυλή, τον πολιτισμό, την κοινωνική θέση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή / και τις προσωπικές πεποιθήσεις. Το μήνυμά του βασίζεται στη Βίβλο. Η διακονία του υποκινείται από την αγάπη για τον Θεό. Η αποστολή του είναι να κηρύττει το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και να ανταποκρίνεται στις ανθρώπινες ανάγκες στο όνομά Του χωρίς διακρίσεις και πάντα με αξιοπρέπεια και σεβασμό.