Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Website

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières/MSF) είναι μια διεθνής, μη κυβερνητική ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση που παρέχει ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους αποκλεισμένους από την υγειονομική περίθαλψη, σε θύματα βίας, φυσικών καταστροφών, επιδημιών ή ενόπλων συγκρούσεων. Ιδρύθηκε το 1971 και οι δράσεις της εκτείνονται πλέον σε πάνω από 60 χώρες παγκοσμίως. Πάνω από το 90% των εσόδων της οργάνωσης σε παγκόσμιο επίπεδο προέρχεται από ιδιωτικούς πόρους. Η δράση της οργάνωσης διέπεται από την ιατρική ηθική και τις αρχές της ανεξαρτησίας, της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. Παρέχει φροντίδα με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια.