Κοινότητα του Μπουρουντί στην Ελλάδα

Κοινότητα του Μπουρουντί στην Ελλάδα

H Κοινότητα του Μπουρουντί στην Ελλάδα, ιδρύθηκε στην αθήνα του 2016 από την πολιτικό πρόσφυγα Ζωζεφιν Νγκεντακουμάνα, η οποία είναι ικαι πρόεδρος της κοινότητας.

Στόχος της κοινότητας είναι η ένταξη στην ελληνική κοινωνία κ;αι η αλληλεγγύη για τους πρόσφυγες και μετανάστες του Μπουρουντί που ζουν στην Ελλάδα, προσφέροντας κοινωνικές υπηρεσίες, όπως στήριξη ψυχικής υγείας, αθηλητικές δραστηριότητες, μαθήματα Ελληνικών κτλ