Equal Society

Equal Society

Website

Η Equal Society συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2010 και έκτοτε αποτελεί ενεργό μέλος της Κοινωνίας των Πολιτών με δράσεις «Κατά του Κοινωνικού Αποκλεισμού, των Διακρίσεων και της Φτώχειας».

Στόχος του οργανισμού με σύνθημα «Κοντά στον Άνθρωπο», είναι η υποστήριξη και ενημέρωση των πολιτών στα θέματα της ισότητας και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Μέσω διαδικασιών ανοικτού διαλόγου, κοινωνικών παρεμβάσεων, εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, η Equal Society, προωθεί την κοινωνική ένταξη και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με συνέπεια στον καταστατικό της σκοπό, για τη δημιουργία μιας πιο αλληλέγγυας κοινωνίας, ο Οργανισμός έχει αναδείξει ουσιαστικές δράσεις επανένταξης και υποστήριξης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η πολυθεματική προσέγγιση στην προσπάθεια δημιουργίας μιας «Κοινωνίας Ίσων Εύκαιρων» περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, δράσεις ένταξης στην απασχόληση, street work, δράσεις συνηγορίας, έργα προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νομική υποστήριξη σε θύματα έμφυλης βίας και παρεμβάσεις σε θεσμικά όργανα με στόχο την προαγωγή της ισότητας φύλων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Πρόγραμμα Σπουδάζω με Υποτροφία: Προσφέρουμε υποτροφίες, πλήρους φοίτησης για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, σε νέους και νέες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα έχει προσφέρει περισσότερες από 380 υποτροφίες.

Πρόγραμμα E-Gnosis: Eκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και τα αγγλικά προσφέροντας τη δυνατότητα στις ευπαθείς ομάδες να αποκτήσουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά. Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί και λάβει πιστοποίηση περισσότεροι από 17.000 άνθρωποι.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Δομές Ανθρώπων Γεύματα: Σε σύμπραξη με το Δήμο Αθηναίων στην Αττική και με την Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος & Ιθάκης και το Δήμο Λευκάδας στην Περιφέρεια Λευκάδος, δημιουργήσαμε δύο Κοινωνικά Συσσίτια «Ανθρώπων Γεύματα». Οι δομές μας έως σήμερα έχουν προσφέρει περισσότερες από 950.000 μερίδες φαγητού. Παράλληλα, αποτελούν πολυδύναμους χώρους κοινωνικής επανένταξης αναπτύσσοντας δράσεις όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη, το «Παράθυρο στην Απασχόληση», την πρώτη θεατρική ομάδα αστέγων «Walkabout» στην Ελλάδα, το Equal Cinema σε συνεργασία με τη FeelGood Entertainment, παρουσιάσεις βιβλίου, εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης και υποτροφίες μέσης εκπαίδευσης για τα παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών.

Κοινωνικά Φραμακεία: Σε Λευκάδα και Κέρκυρα έχουμε αναπτύξει δύο κοινωνικά φαρμακεία εξυπηρετώντας 400 συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν το φάσμα της αστεγίας και της φτώχειας.

Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων: Το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας του Οργανισμού προσφέρει τη δυνατότητα σε 220 ανθρώπους να εξυπηρετούν τις καθημερινές τους ανάγκες και να λάβουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και επαγγελματική συμβουλευτική.

Κοινωνική Κατοικία: Σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και το Χαμόγελο του Παιδιού, η πρωτοβουλία παρείχε στέγαση σε 35 αστέγους που διαβιούσαν στην περιοχή της Αττικής. Η στεγαστική αποκατάστασή τους συνοδεύτηκε από δράσεις παροχής ψυχολογικής υποστήριξης και επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Κοινωνικό Ιατρείο: Στην Κέρκυρα ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό προσφέρουν καθημερινά πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα σε άστεγους και άπορους συμπολίτες μας.

Δράσεις Street Work για την υποστήριξη του άστεγου πληθυσμού σε Αθήνα, Κέρκυρα και Λευκάδα

RTS+ : Σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ αναπτύξαμε μια καινοτόμα πρωτοβουλία με στόχο την ένταξη τοξικοεξαρτώμενων μέσω adventurous sports

RePOWER: Σε συνεργασία με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή μεριμνούμε για την ένταξη προσφύγων με αναπηρία στην ελληνική κοινωνία μέσω του Παραολυμπιακού Αθλητισμού.

ROM: Δημιουργία του πρώτου παρατηρητηρίου για την προάσπιση των δικαιωμάτων των κοινοτήτων Ρομά.

Νομική Συμβουλευτική: Παρέχουμε νομική συνδρομή σε άστεγους, άπορους και κοινωνικά αποκλεισμένους συμπολίτες μας.

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κέντρο Συμβουλευτικής Equal Society: Περισσότερα από 840 άτομα έχουν εξυπηρετηθεί από το κέντρο συμβουλευτικής της Equal Society κατά τη διαδικασία αναζήτησης απασχόλησης.

Open Gate: Το zhteitai.gr είναι μια πλατφόρμα αναζήτησης ευκαιριών εργασίας και εκπαίδευσης που στέκεται κοντά στους πλέον ευάλωτους συμπολίτες μας. Οι επισκέπτες των κέντρων κοινότητας και των κοινωνικών δομών της χώρας μέσα από το zhteitai.gr θα μπορούν πλέον να έχουν άμεση πρόσβαση σε αγγελίες, προγράμματα εκπαίδευσης και πληροφορίες γύρω από τα δικαιώματά τους με στόχο να επανενταχτούν στο κοινωνικό και επαγγελματικό σύνολο.

Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Λευκάδας: Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη και ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρηματιών.

ΕΡΕΥΝΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Δίκτυο Social Value Greece: Πρωτοβουλία που αφορά στην ανάπτυξη ενός πανελλήνιου δικτύου μέτρησης κοινωνικής απόδοσης επενδύσεων (Social Value Greece) και στην καθιέρωση μεθόδων ελέγχου και αξιολόγησης οργανισμών ως μέρος της καθημερινότητας τους. Έχουν αξιολογηθεί περισσότεροι από 50 Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, κοινωνικές επιχειρήσεις και εταιρίες.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΕΣ

Θεατρική ομάδα αστέγων «Walkabout»: Αποτελεί ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο και μέσο ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σε θέματα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

ΔΙΚΤΥΑ & ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

H Equal Society αποτελεί επίσημο μέλος της FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the Homeless), του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση της Φτώχειας, του Ελληνικού δικτύου για την καταπολέμηση της αστεγίας, του Εθνικού Μητρώου Ελληνικών & Ξένων Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, του Μητρώου Πρώτης Υποδοχής, είναι πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας ενώ αποτελεί και μέλος του Εθνικού Μητρώου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

H Equal Society έχει λάβει τις παρακάτω βραβεύσεις:

· ΒΡΑΒΕΙΟ «ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» 2013 από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

· BRAVO SUSTAINABILITY AWARD 2015

· BRAVO SUSTAINABILITY AWARD 2019