ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Website

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας (ΑΚΕΠ) είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με καινοτόμο και αυθεντικό χαρακτήρα, που προσπαθεί να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας ως πρώτη προτεραιότητα. Ιδρύθηκε το 2007 από τον ιστορικό Μορφωτικό Σύλλογο Αθηνών «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

Στόχος της είναι να δημιουργήσει ένα πιο υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να προσπαθήσει να στηρίξει τους νέους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους. Βασικός στόχος του ΑΚΕΠ είναι η καλλιέργεια της ουσιαστικής επιχειρηματικής στάσης και η μεταφορά των απαραίτητων γνώσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που σχετίζονται με τη νεανική επιχειρηματικότητα.

Για το λόγο αυτό, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας είναι ένας από τους 10 ενδιάμεσους οργανισμούς στην Ελλάδα για το πρόγραμμα 'Erasmus for Young Entrepreneurs' από το 2012. Το Erasmus for Young Entrepreneurs είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής που δίνει σε νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να μάθουν από έμπειρους επιχειρηματίες. επιχειρήσεις σε άλλες Συμμετέχουσες Χώρες, από το 2009. Ο ρόλος της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας είναι να διευκολύνει την εμπειρία μη τυπικής επιχειρηματικής μάθησης Ελλήνων επιχειρηματιών σε όλη την Ευρώπη και την επιτυχημένη σύνδεση έμπειρων επιχειρηματιών υποδοχής με νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες.

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας είναι ένας επιταχυντής του οικοσυστήματος της επιχειρηματικότητας μέσω της καλλιέργειας ήπιων και τεχνικών δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και απασχολησιμότητας. Με άλλα λόγια, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας εστιάζει στη μη τυπική εκμάθηση ήπιων και τεχνικών δεξιοτήτων για την επιχειρηματικότητα για δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και οποιονδήποτε εμπλέκεται σε αυτήν (εκπαιδευτές επιχειρηματιών). Όραμα της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας είναι η βέλτιστη επίτευξη των Παγκόσμιων Βιώσιμων Στόχων μέχρι το 2030 μέσω της καλλιέργειας της επιχειρηματικής νοοτροπίας σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς στην Ευρώπη.

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας συμμετέχει σε διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που στηρίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την απασχολησιμότητα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον νέο πληθυσμό. Το τμήμα έρευνας και κοινωνικής καινοτομίας μπορεί να υποστηρίξει σθεναρά τις δραστηριότητες οποιουδήποτε έργου που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις, τη νεανική επιχειρηματικότητα, την αγορά εργασίας και την απασχόληση. Στο δίκτυο της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας συμμετέχουν επίσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια) και Ερευνητικά Κέντρα.

Αυτή τη στιγμή η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας εργάζεται σε ένα έργ Erasmus+ με θέμα τη μετανάστευση: το ENEU και έχει ολοκληρώσει άλλα 3 έργα: TREND, MiMi και EXPRESS.

Το ENEU - Empowerneurship for Newcomers in Europe έχει ως στόχο να καταστήσει την αυτοαπασχόληση μια βιώσιμη επιλογή για τους μετανάστες και τους εκτοπισθέντες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο στην Ευρώπη, καθώς και για όσους επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους. Αυτό θα επιτευχθεί με την κατάρτιση των εκπαιδευτών για τη χρήση των επιχειρηματικών εργαλείων και ενοτήτων που έχουν αναπτυχθεί από τους εταίρους. Η μαθησιακή διαδικασία θα αναπτυχθεί με την εισαγωγή και εφαρμογή μιας νέας μεθοδολογίας: @Home in Transition. Η χρήση ψηφιακών συσκευών και επίσης η δια ζώσης εκπαίδευση/αλληλεπίδραση με έναν εκπαιδευτή/μέντορα ( δια ζώσης ή ψηφιακά) θα ολοκληρώσει τους στόχους που θα επιτευχθούν.


Το TREND στοχεύει να βοηθήσει τους πρόσφυγες να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται με την εκπαίδευση των εκπαιδευτών που εργάζονται με πρόσφυγες σε θέματα επιχειρηματικότητας και βοηθώντας τους πρόσφυγες να ενημερώσουν πώς η αυτοαπασχόληση είναι μια βιώσιμη επιλογή για αυτούς στην Ευρώπη. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τα αποτελέσματά του (εκπαιδευτικές ενότητες για μετανάστες, Quality Stamp για οργανισμούς) μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://trendproject.eu/


Το MiMi - Migrants’ microintegration into work and social life εστιάζει στην προσφορά πρακτικών λύσεων και υλικού για καθημερινή εργασία με μετανάστες με στόχο τη βελτίωση της προσωπικής τους ένταξης στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή. Το έργο MiMi παρήγαγε ένα σύνολο πρακτικών για τις προσφορές των αποδεκτών εκπροσώπων εργασίας βασισμένο σε μικροενσωμάτωση και μαθησιακό υλικό, με στόχο την αλλαγή του στερεότυπου τρόπου σκέψης/συμπεριφοράς τους απέναντι στους μετανάστες πληθυσμούς. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://microintegration.eu/

Το EXPRESS έχει ως κύριο στόχο του να ενδυναμώσει τους νέους μετανάστες και πρόσφυγες, δημιουργώντας ή/και ενισχύοντας υπηρεσίες υποστήριξης για την ανάπτυξη αυτοεπιχειρήσεων από αυτόν τον πληθυσμό-στόχο. Αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε επίσης με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στον τομέα της εργασιακής ένταξης μειονεκτούντων ομάδων, καθώς και που εκπροσωπούνται στην κοινοπραξία που παρουσιάζει αυτό το έργο.

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας είναι ο εθνικός εταίρος της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας (GEW) στην Ελλάδα (http://genglobal.org) από το 2008 και στο πλαίσιο αυτό είναι επίσης μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Έρευνας Επιχειρηματικότητας (http://gern. συν/). Μια σειρά από εργαστήρια και σεμινάρια επιχειρηματικότητας οργανώνονται πάντα, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν καταιγισμό ιδεών και να αναζητήσουν συμβουλές για επιχειρηματικά θέματα και να μάθουν για τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο της κρίσης στη σημερινή αγορά εργασίας. Λαμβάνουν επίσης συγκεκριμένη καθοδήγηση, ανάλογα με τις απαιτήσεις των δικών τους επιχειρηματικών προσπαθειών και δραστηριοτήτων. Ως μέλος του δικτύου Entrepreneur Envoy (http://www.entrepreneurenvoy.org) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναπτυξιακής Έρευνας και Κατάρτισης (http://www.eadi.org), το ΑΚΕΠ γνωρίζει πλήρως τις απαιτήσεις του την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, μεταφέροντας αυτή τη γνώση στους συμμετέχοντες στα μη τυπικά εκπαιδευτικά της προγράμματα.

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας έχει οριστεί ως ο επίσημος Εθνικός εταίρος στην Ελλάδα για το Startup Nations Global Network (http://www.startupnations.org) και αποτελεί σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας για startup επιχειρηματίες και διαμορφωτές πολιτικής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από το 2018, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας είναι μέλος του δικτύου Vision2020: The Horizon, μιας πλατφόρμας Ανοιχτής Καινοτομίας για ερευνητικούς οργανισμούς & επιχειρήσεις και μέλος του Δικτύου Ευκλείδης για Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Τέλος, από το 2019, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας είναι μέλος του δικτύου EURES, το οποίο διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας.

Από τον Ιανουάριο του 2021, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας είναι μέλος του Innovation Greece, ενός συνδέσμου που προωθεί την καινοτόμο εξωστρεφή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας κατέχει τη διαπίστευση για το σήμα Ποιότητας στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και μπορεί να φιλοξενήσει νέους για σκοπούς εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης και εργασίας (2020-1-EL02-ESC52-005933). Ο οργανισμός είναι επίσης εγγεγραμμένος στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ.

Το 2020, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας ξεκίνησε να αναπτύσσει τον Κόμβο Ηλεκτρονικής Εκμάθησης της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας (https://academy.akep.eu/) με ιδιαίτερη έμφαση στη μη τυπική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ΕΕΚ για την επιχειρηματικότητα (ηλεκτρονικά μαθήματα και διαδικτυακά εργαστήρια). Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας είναι επίσης ο Έλληνας συνεργάτης του IdeXlab στην πλατφόρμα Open Innovation for SMEs που υποστηρίζει καινοτόμες ΜΜΕ και Startup εταιρείες.


Τον Ιανουάριο του 2022, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας έγινε μέλος του "Pact for Skills" και πιστοποιήθηκε με ISO 9001:2015 για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας στους τομείς α) Σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών, συγχρηματοδοτούμενων και άλλων έργων, β) Παροχή υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης.


Τον Ιούνιο του 2022, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας έγινε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του "ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ". Τον Οκτώβριο, η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας έγινε μέλος του Catalyst 2030 και τον Νοέμβριο έγινε επίσημος εταίρος του New European Bauhaus.