Συμμετοχή στην έρευνα για την επίδραση του COVID-19 στην Κοινωνία των Πολιτών

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, ως από κοινού Διαχειριστές της Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund, καλούν τους εκπροσώπους των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών να συμμετέχουν στην έρευνα που ακολουθεί, με αντικείμενο την καταγραφή των προκλήσεων και των αναγκών που συνδέονται με την πανδημία του COVID-19. Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων και η ανάδειξη των βέλτιστων τρόπων ενίσχυσης των οργανώσεων για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους.

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, πατήστε εδώhttps://www.surveymonkey.com/r/87WPYTL

Προθεσμία: Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020