Πρόσκληση για συμμετοχή σε focus group: Ενισχύοντας τη σεξουαλική υγεία των μεταναστών/τριών και των προσφύγων

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, διεξάγει ομάδα εστιασμένης συζήτησης (focus group) με άντρες μετανάστες ή πρόσφυγες, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ICEXInnovative and Culturally Educational Package for Migrants Sexual Health Education.

Το ICEX αφορά στην ενίσχυση της σεξουαλικής υγείας των μεταναστών/τριών και προσφύγων μέσω της γνώσης και της πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, τόσο των ίδιων όσο και των επαγγελματιών που εργάζονται μαζί τους.

Στο πλαίσιο του έργου θα διεξαχθεί 1 focus group,  8 ανδρών με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο. Σκοπός της συζήτησης είναι η συλλογή πληροφοριών για τις ανάγκες της ομάδας στόχου, προκειμένου να τις λάβουμε υπ’ όψιν στο εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτύξουμε στα επόμενα στάδια του έργου.

Οι ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής είναι:

  • Online – Δευτέρα 10/7, 18:00-20:00
  • Δια ζώσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τετάρτη 12/7, 18:00-20:00
  • Online – Πέμπτη 13/7, 09:00-11:00

Αν έχετε κάποια άλλη προτίμηση ή διαθεσιμότητα, παρακαλώ ενημερώστε μας.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί στα ελληνικά ή στα αγγλικά ανάλογα με τη γλώσσα προτίμησης των συμμετεχόντων.

Για δήλωση συμμετοχής συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα: https://forms.gle/JSTiQ4dqganvMCa2A

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα email [email protected] / [email protected] ή τηλεφωνικά στο 210 3637547.