Έργο «Athena Project»: Κατάρτιση στη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Γαλλόφωνων Γυναικών Προσφυγισσών – Μεταναστριών

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας (AN.KA. A.E.) σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ σχεδιάζουν στο πλαίσιο του ”Athena Project” την πραγματοποίηση ενός σεμιναρίου στην επιχειρηματικότητα γαλλόφωνων γυναικών με προσφυγικό/μεταναστευτικό υπόβαθρο. Το σεμινάριο θα γίνει μέσω zoom και θα είναι διάρκειας 12 ωρών. Θα γίνει στα ελληνικά με διαθέσιμη μετάφραση στα γαλλικά.

Είστε γαλλόφωνη γυναίκα με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο και αναζητάτε τρόπους να ενισχύσετε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες πρόσβασής σας στην αγορά εργασίας μέσω της επιχειρηματικότητας; Στο πλαίσιο του Έργου “Athena”, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας (AN.KA. A.E.) πρόκειται να διεξάγουν ένα διαδικτυακό σεμινάριο συνολικά 12 ωρών στην Επιχειρηματικότητα και, ειδικότερα, στις εξής τρεις θεματικές:

α.Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα,

β.Πώς να ετοιμάσετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο και

γ.Εισαγωγή στους όρους της ελληνικής αγοράς.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης, θα δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης συνεδριών coaching και mentoring σε κάποιες από τις συμμετέχουσες που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα. Θα εκτιμούσαμε εάν αφιερώνατε 2 λεπτά για τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου ως τρόπο εκδήλωσης του ενδιαφέροντός σας να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα!

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο εδώ.

Projet “Athena”: formation à l’entreprenariat féminin pour les femmes réfugiées-migrantes francophones

Vous êtes une femme francophone, réfugiée ou immigrée, et vous cherchez à améliorer vos chances et votre accès au marché du travail par le biais de l’entrepreneuriat? Dans le cadre du projet “Athena”, la Fondation hellénique pour la politique européenne et étrangère (ELIAMEP) en collaboration avec l’Agence de développement de Karditsa (AN.KA. A.E.) vont organiser un séminaire en ligne d’un total de 12 heures sur l’entrepreneuriat et, en particulier, dans les trois sujets suivants : a. Introduction à l’entrepreneuriat en Grèce, b. Comment préparer un plan d’affaires et c. Introduction aux termes du marché grec. Après la réussite de la formation, il sera possible d’assister à des sessions de coaching et de mentorat pour certains des participants qui ont une idée d’entreprise. Nous vous serions reconnaissants si vous pouviez prendre 2 minutes pour remplir le questionnaire ci-dessous afin d’exprimer votre intérêt à participer à ce projet !

Pour compléter le questionnaire, cliquez ici.

Κατεβάστε την ανακοίνωση σε μορφή pdf  εδώ

Βρείτε το Flyer εδώ