Εκπαιδεύσεις ENFEM για γυναίκες πολίτες τρίτων χωρών: εκπαιδεύσεις στην επιχειρηματικότητα και την απασχολησιμότητα στα ουκρανικά, στα αγγλικά και στα ελληνικά|14,18 & 20 Σεπτεμβρίου

Στο πλαίσιο του έργου ENFEM συνεχίζονται και τον μήνα Σεπτέμβριο οι εκπαιδεύσεις με θέματα την Επιχειρηματικότητα & Απασχόληση, το Νομικό Πλαίσιο, το Branding και τις Διαπολιτισμικές Σχέσεις που απευθύνονται σε γυναίκες πολίτες τρίτων χωρών.

Η πρώτη εκπαίδευση θα λάβει χώρα την Πέμπτη 14/9 στις 11:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. στην ελληνική γλώσσα με διερμηνεία στα ουκρανικά. Οι ουκρανόφωνες ενδιαφερόμενες μπορούν να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα εδώ ή να επικοινωνήσουν στο email [email protected] . Ο χώρος διεξαγωγής της εκπαίδευσης είναι το κτίριο του ACCMR στην Αγίου Ισιδώρου 4, 114 71, Αθήνα, στον 2ο όροφο.

Προθεσμία εγγραφής 13/9.

Η δεύτερη εκπαίδευση θα λάβει χώρα την Τρίτη 19/9 στις 12:00 μ.μ. – 15:00 μ.μ. στην αγγλική γλώσσα. Οι αγγλόφωνες ενδιαφερόμενες μπορούν να συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα εδώ ή να επικοινωνήσουν στο email [email protected] .

Η εκπαίδευση θα φιλοξενηθεί στον χώρο του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, Πατησίων 81, 104 34, Αθήνα, στον 1ο όροφο.

Προθεσμία εγγραφής 18/9.

Η τρίτη εκπαίδευση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 20/9 στις 11:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. στην ελληνική γλώσσα. Οι ελληνόφωνες ενδιαφερόμενες μπορούν αν συμπληρώσουν την ακόλουθη φόρμα εδώ ή να επικοινωνήσουμε στο email [email protected] .

Η εκπαίδευση θα φιλοξενηθεί στον χώρο του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, Πατησίων 81, 104 34, Αθήνα, στον 1ο όροφο.

Προθεσμία εγγραφής 19/9.

Η εκπαίδευση είναι δωρεάν. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης (3 ώρες) οι συμμετέχουσες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία εγγραφής.


ENFEM – Trainings for female third-country nationals

 Within the framework of the ENFEM project, the trainings on Entrepreneurship & Employment, the Legal Framework, Branding, and Intercultural Relations addressed to female third-country nationals continue in September.

 The first training will take place on Thursday 14/9 at 11:00 – 14:00 pm. in English with interpretation in Ukrainian language. Ukrainian-speaking interested women can fill in the following form here or contact the email [email protected] . The venue of the training is the ACCMR building at Agiou Isidorou 4, 114 71, Athens, on the 2nd floor.

Deadline 13/9.

 The second training will take place on Tuesday 19/9 at 12:00 – 15:00 pm. in English language. English-speaking interested women can fill in the following form here or contact the email [email protected] . The training will be hosted at the premises of the Greek Forum of Migrants, Patision 81, 104 34, Athens, on the 1st floor.

Deadline 18/9.

The third training will take place on Wednesday 20/9 at 11:00 am. – 14:00 p.m. in Greek language. Greek-speaking interested women can fill in the following form here or contact the email [email protected] . The training will be hosted at the premises of the Greek Forum of Migrants, Patision 81, 104 34, Athens, on the 1st floor.

Deadline 19/9.

The training is free. Upon completion of the training (3 hours), participants will receive a certificate of attendance.

 Due to the limited number of places, priority will be given based on the date of registration.