Παράταση προθεσμίας: Δράση Open Social Net «Χορήγηση ηλεκτροκίνητων και παιδικών αναπηρικών αμαξιδίων σε ανασφάλιστα Άτομα με Αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, κατοίκους Δήμου Αθηναίων»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας – Open Social Net», η οποία συγχρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (κωδικός ΟΠΣ 5074888), η E.A.T.A. Α.Ε. καλεί τους δυνητικά ωφελούμενους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη Δράση «Χορήγηση ηλεκτροκίνητων και παιδικών αναπηρικών αμαξιδίων σε ανασφάλιστα Άτομα με Αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, κατοίκους Δήμου Αθηναίων» .

Η δράση έχει ως βασικό στόχο τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας στον αστικό ιστό, βελτιώνοντας την καθημερινότητα του ατόμου με βαριά κινητική αναπηρία, συμβάλλοντας στην δυνατότητα αυτόνομης μετακίνησής του στο δημόσιο χώρο, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και μακροπρόθεσμα στην κοινωνική του ένταξη.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε αιτούντες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομικά θέση.

Σε περίπτωση δυσκολίας καταχώρησης της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα, θα παρέχονται υπηρεσίες help desk, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από  31/3/2023 μέχρι  20/4/2023 μεταξύ 10:00-17:00 στα τηλέφωνα 210 3312001-3

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους /ες έως την Πέμπτη 20/04/2023, και ώρα 17.00

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής παρατάθηκε έως την Παρασκευή 05/05/2023, και ώρα 17.00.

Πρόσκληση

Αίτηση Συμμετοχής

Οδηγίες Υποβολής Αίτησης